Asiakkaamme

Autamme asiakkaitamme kehittämään vastuullista toimintaansa ja saavuttamaan tuloksia vastuullisuudella ja osaavalla vastuullisuusviestinnällä.

Autamme vauhdittamaan vastuullista toimintaa niin aloittelevissa kuin vastuullisuustyössään jo pidemmälle ehtineissä yrityksissä ja organisaatioissa. Olemme tehneet konkreettista yhteistyötä erilaisten yritysten sekä julkishallinnon toimijoiden ja järjestöjen kanssa.

Asiantuntijuuteemme ovat luottaneet yksityisen sektorin yritysten lisäksi mm. Suomen valtionhallinnon eri toimijat: eduskunta, eri ministeriöt ja tasavallan presidentti ja kansainväliset järjestöt ja toimijat: YK, OECD, Euroopan neuvosto, Etyj ja EU. Opinio Jurisin asiantuntijoita on myös kutsuttu mukaan kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimus- ja selvityshankkeisiin.

Olemme toteuttaneet yritysvastuuseen liittyviä koulutuksia mm. Global Compact Network Finlandille ja Keskuskauppakamarille. Sparraamme myös Finnpartnershipin rahoittamia yrityksiä ihmisoikeusvastuun toteuttamisessa.

Keväällä 2021 toteutimme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa valtioneuvoston kanslian tilaaman selvityksen globaalin vastuun käsitteestä ja indikaattoreista.

Esimerkkejä asiakasprojekteistamme

Ihmisoikeusvaikutus -ja -riskiarviointi Metsä Groupille
Ihmisoikeusvaikutus ‑ja ‑riskiarviointi Metsä Groupille
Metsä Group on kansainvälisesti toimiva suomalainen metsäteollisuuskonserni, jolla on toimintaa lähes 30 maassa.
Lue lisää
Selvitys globaalin vastuun käsitteestä ja indikaattoreista valtioneuvoston kanslialle
Selvitys globaalin vastuun käsitteestä ja indikaattoreista valtioneuvoston kanslialle
Valtioneuvoston kanslia vastaa kestävän kehityksen kansainvälisten tavoitteiden kansallisesta koordinaatiosta ja täytäntöönpanon seurannasta Suomessa.
Lue lisää
Tietoiskut kestävyydestä Business Finlandille
Tietoiskut kestävyydestä Business Finlandille
Opinio Jurisin asiantuntijat sparrasivat Business Finlandin asiantuntijoita kestävyyskysymyksissä toteuttamalla kestävyyttä käsittelevän tietoiskusarjan marraskuussa 2021.
Lue lisää
Sidosryhmäkysely ja olennaisuusanalyysi Algolille
Sidosryhmäkysely ja olennaisuusanalyysi Algolille
Suomalainen perheyhtiö ja monialakonserni Algol tarvitsi ajantasaisen käsityksen sidosryhmiensä vastuullisuusodotuksista.
Lue lisää
Yritysvastuun maa- ja kumppaniriskianalyysi Cloudialle
Yritysvastuun maa- ja kumppaniriskianalyysi Cloudialle
Cloudia kuuluu Suomen johtaviin hankintaratkaisujen ja sopimushallinnan digitalisoinnin ohjelmisto- ja palveluyrityksiin. Yritys oli laajentanut toimintaansa uudelle Lähi-idän markkinalle, josta se oli teettänyt due diligence ‑selvityksen.
Lue lisää
Koulutusyhteistyötä Global Compact Network Finlandin kanssa
Maailman suurin yritysvastuualoite YK:n Global Compact vahvisti jalansijaansa Suomessa, kun Global Compact Network Finland aloitti täysimittaisen toimintansa vuoden 2020 alussa.
Lue lisää
Finnpartnership
Finnpartnership
Finnpartnership on ulkoministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima liikekumppanuusohjelma, jonka tavoitteena on synnyttää positiivisia kehitysvaikutuksia edistämällä liiketoimintaa Suomen ja kehitysmaiden välillä. Yhteistyössä Finnpartnershipin kanssa Opinio Juris itsenäisenä konsulttina sparraa Finnpartnershipin tukemia yrityksiä niiden projektien ihmisoikeusvastuuasioissa (human rights voucher consultancy).
Lue lisää
Ihmisoikeusliiton Älä riko urheilua ‑kampanjan sparrailu
Ihmisoikeusliiton Älä riko urheilua ‑kampanjan sparrailu
Ihmisoikeusliitto lanseerasi kansainvälisestikin ainutlaatuisen ”Älä riko urheilua”-kampanjan marraskuussa 2021. Opinio Jurisin Merja Pentikäinen sparrasi Ihmisoikeusliittoa kampanjasivuston infopaketin tekstien laatimisessa.
Lue lisää
Ihmisoikeussitoumus Keskus- kauppakamarille
Ihmisoikeussitoumus Keskus- kauppakamarille
Keskuskauppakamari ja siihen kuuluvat 19 kauppakamaria edustavat yli 20 000 suomalaista yritystä. Toiminta kattaa koko Suomen, kaikki toimialat ja yrittämisen muodot.
Lue lisää
Yritysvastuukartoitus Partnerlinelle
Yritysvastuukartoitus Partnerlinelle
Piha‑, parkki- ja tiealueiden korjaukseen ja rakentamiseen erikoistuneen pk-yritys Partnerlinen omistajat halusivat yrityksensä vastuullisen toiminnan paremmin näkyviin yrityksen julkiseen viestintään, lähinnä yrityksen verkkosivuille.
Lue lisää
Asiantuntijana EU-parlamentille tehdyssä tutkimuksessa
Väkivalta ja vihapuhe verkkoympäristössä ja sosiaalisessa mediassa on merkittävä yritysvastuuseen ja erityisesti ihmisoikeusvastuuseen liittyvä ongelma, joka mahdollistuu digitaalisia palveluja tarjoavien yritysten tuotteiden avulla.
Lue lisää