Asiantuntijana EU-parlamentille tehdyssä tutkimuksessa

 

Väkivalta ja vihapuhe verkkoympäristössä ja sosiaalisessa mediassa on merkittävä yritysvastuuseen ja erityisesti ihmisoikeusvastuuseen liittyvä ongelma, joka mahdollistuu digitaalisia palveluja tarjoavien yritysten tuotteiden avulla. Muun muassa EU:ssa on vireillä lainsäädäntö- ja selvityshankkeita tämän ns. kyberväkivallan kitkemiseksi.

Asiantuntijamme kutsuttiin mukaan EU-parlamentin tutkimusyksikön tilaamaan kansainväliseen tutkimukseen, jossa selvitettiin mahdollisuuksia EU:n sääntelyn tekemiseen verkkoympäristössä tapahtuvan väkivallan estämiseksi. “European Added Value Assessment on Combating Gender-based Cyber Violence”-tutkimuksen laatimisesta ja koordinoinnista vastasi brittiläinen Centre for Strategy & Evaluation Services LLP (CSES). Asiantuntijamme osallistui työhön kansainvälisen oikeuden ja Suomen oikeusjärjestelmän asiantuntijana kommentoiden työtä, mukaan lukien vuoden 2021 alussa EU-parlamentille toimitettua loppuraporttia.