Due diligence ‑neuvonta

Asianmukainen huolellisuus — myös huolellisuusvelvoite, due diligence — liittyy olennaisesti erityisesti yritysvastuuseen. Velvoitteen vaatimukset herättävät myös paljon epätietoisuutta yrityksissä — mitä ne käytännössä tarkoittavat? Huolellisuusvelvoite liitetään usein vastuulliseen hankintaan, mutta odotus huolellisuudesta liittyy muihinkin arvoketjun osiin. Se liittyy olennaisesti myös yritysvastuun eri osa-alueisiin, sosiaaliseen, ympäristö- ja taloudelliseen vastuuseen.

Huolellisuusvelvoitetta ja yritysvastuutta laajemminkin koskeva sääntely on vahvistumassa: kansallisia lakeja on säädetty useissa maissa ja myös EU:ssa on vireillä yritysvastuuta koskevaa sääntelyä (Directive on Corporate Sustainability Due Diligence ns. yritysvastuudirektiivi). Kyseinen yritysvastuudirektiivi koskisi suurten yritysten, pörssiyritysten ja myös isoriskisten toimialojen pienten yritysten koko arvoketjua.

Yritysten toimitusketjuihin liittyvä huolellisuusvelvoite ei ole kuitenkaan sama kaikille yrityksille: siihen vaikuttaa mm. yrityksen koko sekä toimitusketjujen rakenne. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään, mitä huolellisuusvelvoite tarkoittaa ja mitä vastuullisen yrityksen on käytännössä tehtävä täyttääkseen siltä odotetun asianmukaisen huolellisuuden. Näin asiakkaamme voivat valmistautua tulevaan yritysvastuudirektiiviin ja siihen liittyvään kansalliseen lainsäädäntöön.

Asiakaspalaute:

“Olen aina pitänyt huolellisuusvelvoitetta vaikeasti ymmärrettävänä. Opinio Jurisin asiantuntijan sparraus auttoi ymmärtämään, että huolellisuusvelvoite on monissa tilanteissa käytetty vaatimus, eli aika arkinenkin asia, ja mitä se tarkoittaa yritysvastuussa.”