Due diligence ‑neuvonta

Asianmukainen huolellisuus — myös huolellisuusvelvoite, due diligence — liittyy olennaisesti yritysvastuuseen. Velvoitteen vaatimukset herättävät myös paljon epätietoisuutta yrityksissä — mitä ne käytännössä tarkoittavat? Huolellisuusvelvoite liitetään usein vastuulliseen hankintaan, mutta odotus huolellisuudesta liittyy muihinkin arvoketjun osiin. Se liittyy olennaisesti myös yritysvastuun eri osa-alueisiin, sosiaaliseen, ympäristö- ja taloudelliseen vastuuseen.

Autamme asiakkaitamme ymmärtämään, mitä huolellisuusvelvoite tarkoittaa ja mitä vastuullisen yrityksen on käytännössä tehtävä täyttääkseen siltä odotetun asianmukaisen huolellisuuden.

Asiakaspalaute:

“Olen aina pitänyt huolellisuusvelvoitetta vaikeasti ymmärrettävänä. Opinio Jurisin asiantuntijan sparraus auttoi ymmärtämään, että huolellisuusvelvoite on monissa tilanteissa käytetty vaatimus, eli aika arkinenkin asia, ja mitä se tarkoittaa yritysvastuussa.”