Ihmisoikeussitoumus Keskuskauppakamarille

 

Keskuskauppakamari ja siihen kuuluvat 19 kauppakamaria edustavat yli 20 000 suomalaista yritystä. Toiminta kattaa koko Suomen, kaikki toimialat ja yrittämisen muodot. Keskuskauppakamari on vahvasti sitoutunut edistämään vastuullista liiketoimintaa Suomessa. Se lanseerasi Ilmastositoumuksen vuonna 2019 ja Ihmisoikeussitoumuksen vuonna 2020.

Asiantuntijamme ovat toimineet neuvonantajina Keskuskauppakamarille Ihmisoikeussitoumuksen suunnittelussa ja rakentamisessa. Keskuskauppakamarin Ihmisoikeussitoumus rakentuu yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden linjauksille, ja se on suunniteltu huomioimaan erityisesti Suomessa toimivien yritysten ja yhteisöjen tarpeet sekä suomalaiset lähtökohdat. Asiantuntijoidemme tehtävänä oli Ihmisoikeussitoumuksen sisältöjen määrittely ja systematisointi. Asiantuntijamme suunnittelivat myös kauppakamarien jäsenille suunnatun ihmisoikeusvastuun johtamista ja toteutumista koskevan taustakyselyn, käsittelivät kyselyyn saadut vastaukset ja tekivät kyselyn tuloksista koonnin Keskuskauppakamarille.

Asiantuntijamme toimivat myös pääkouluttajina Ihmisoikeussitoumukseen liittyvissä Keskuskappakamarin “Kilpailuetua ihmisoikeuksista”-koulutuksissa ja sparraavat yrityksiä ja yhteisöjä ihmisoikeusvastuun toteuttamisessa.

Katso lisätietoja Ihmisoikeussitoumuksesta ja ihmisoikeuskoulutuksista Keskuskauppakamarin nettisivuilta.