Ihmisoikeusvaikutus- ja ‑riskiarviointi Metsä Groupille

 

Metsä Group on kansainvälisesti toimiva suomalainen metsäteollisuuskonserni, jolla on toimintaa lähes 30 maassa. Yhtiön liiketoiminta keskittyy puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Group halusi aloittaa sen toimintoja ja tuotteita koskevan ihmisoikeusvaikutusten ja ‑riskien arviointityön.

Asiantuntijamme tuki yhtiötä sen ihmisoikeusvaikutusten arviointityössä tekemällä yhtiön toimintoja ja tuotteita koskevan yleisen ihmisoikeusvaikutusten ja ‑riskien arvioinnin. Olennainen osa arviointia oli yhtiön toimintaan ja tuotteisiin perehtyminen ja yhtiön edustajien haastattelut. Tämän pohjalta ihmisoikeuksiin erikoistunut asiantuntijamme pystyi arvioimaan yhtiön toiminnan ja tuotteiden ihmisoikeusvaikutuksia ja ‑riskejä. Asiantuntija esitti arviointityönsä tulokset ja suositukset jatkotoimenpiteiksi asiakkaalle sekä kirjallisessa raportissa että erillisessä asiakkaan luona pidetyssä tilaisuudessa.