Kartoitukset ja vaikutusarvioinnit

Vastuullisuuden lähtökohta on ymmärtää oman toiminnan ja tuotteiden vaikutukset ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Autamme asiakkaitamme kartoittamaan näitä vaikutuksia ja niihin mahdollisesti liittyviä riskejä sekä positiivisia vaikutuksia. Kartoitukset toimivat pohjina suunnitelmille ja ne auttavat välttämään riskejä sekä tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Teemme myös toimenpidesuosituksia kartoitusten ja arviointien pohjalta.

Asiakkaan tarpeista riippuen kartoitukset ja arvioinnit voidaan tehdä yleisinä tai yksityiskohtaisina, koko liiketoimintaympäristön tai tietyn liiketoiminta-alueen arviointina. Työ voidaan täsmentää myös johonkin toimintoon (HR, hankinta, myynti jne.), tuotteeseen tai maakontekstiin. Vastuullisuuskartoituksen pohjalta on helppo edetä työstämään vastuullisuusstrategiaa ja ‑ohjelmaa, ja myös laatia sidosryhmille kysely olennaisuusanalyysin tekemistä varten.

Lue lisää Partnerlinelle toteuttamastamme vastuullisuuskartoituksesta sekä Metsä Groupille tekemästämme ihmisoikeusvaikutus- ja ‑riskiarvioinnista.

Asiakaspalaute:

“Halusimme ymmärtää yrityksemme vastuullisuushaasteet, myös sen missä olemme vahvoilla. Saimme Opinio Jurisin asiantuntijoilta todella asiantuntevaa apua tässä työssä. Kartoitus antoi myös rohkeutta kertoa vastuullisuudestamme nettisivuillamme.”