Koulutukset ja konsultointi

Vastuullisuuskonsultointimme ja ‑koulutuksemme tarjoavat asiakkaillemme tietoa vastuullisen toiminnan koko kirjon ymmärtämiseen sekä konkreettisia malleja ja esimerkkejä vastuullisen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja aktiiviseen hallintaan. Strateginen vastuullisuuskonsultointi auttaa asiakkaitamme kehittämään yritysvastuuohjelmiaan ja ‑strategioitaan sekä johtamaan niitä tehokkaasti.

Vastuullisuuskonsultaatiot ja ‑koulutukset voivat keskittyä laajempiin kokonaisuuksiin tai asiakkaan täsmätarpeita palvelevien yksityiskohtaisempien kysymysten käsittelyyn. Vastuullisuuskoulutus tai ‑konsultaatio on yleensä paras tapa aloittaa oma vastuullisuustyö tai vahvistaa jo aloitettua työtä.

Laajan yhteistyöverkostomme avulla voimme tarjota huippuosaamista kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla.

Koulutamme ja konsultoimme esimerkiksi seuraavissa teemoissa:

 • Vastuullisuuden sisältö, osa-alueet ja eri kysymysten yhteydet
 • Arvot vastuullisuuden ja johtamisen perustana
 • Vastuullisuuden hyödyt ja ajurit (sääntely ja raha)
 • Yritysvastuu liiketoiminnan strategisena edistäjänä
 • Asianmukainen huolellisuus (Due Diligence) yritysvastuussa
 • Vastuullisuusraportoinnin vahvistuvat vaatimukset
 • Mitä ihmisoikeudet ovat ja miten ne liittyvät vastuullisuuteen
 • Vastuullisuuden kansainväliset viitekehykset: 
  • Global Compact
  • Yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet (UNGP)
  • Kestävän kehityksen tavoitteet (SDGs)
 • Yritysvastuu osana riskienhallintaa ja liiketoimintamahdollisuuksia
 • Vastuullinen työnantaja & työelämää koskeva lainsäädäntö Suomessa
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sosiaalisen vastuun ytimessä
 • Vastuullinen hankinta

Koulutukset ja konsultoinnit räätälöidään aina asiakaskohtaisesti ja kohderyhmä huomioiden, ja ne voidaan toteuttaa verkossa tai lähikoulutuksina. Toteutustapa voi olla esimerkiksi tiivis tietoisku, sparraus tai osallistava työpaja.

Lataa esitteitämme:

Koulutusesite: Yritysvastuustrategia

Koulutusesite: Yritysvastuun Due Diligence

Koulutusesite: Ihmisoikeusvastuu

Koulutusesite: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Koulutusesite: Vastuullisuusraportointi

Koulutusesite: Arvot johtamisen perustana

Koulutusesite: Vastuullinen työnantaja

Olemme tehneet koulutusyhteistyötä mm. Global Compact Network Finlandin ja Keskuskauppakamarin kanssa. Lue lisää täältä.

Asiakaspalaute:

“Koulutuksen avulla opimme ymmärtämään miten yrityksessämme tehty arkinen työ liittyy yritysvastuun kansainvälisiin vaatimuksiin, muun muassa ihmisoikeuksiin, joita sidosryhmämme kovasti korostavat.”

“Opinio Jurisin asiantuntijat ovat asiantuntevia, laajat kokonaisuudet hallitsevia ja innostavia kouluttajia.”