Koulutukset ja konsultointi 

Koulutuksemme tarjoavat asiakkaillemme tietoa vastuullisen yritystoiminnan koko kirjon ymmärtämiseen sekä konkreettisia malleja ja esimerkkejä vastuullisen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja aktiiviseen hallintaan. Strateginen yritysvastuukonsultointi auttaa yritystä kehittämään yritysvastuuohjelmiaan ja ‑strategioitaan sekä johtamaan niitä tehokkaasti.  Yritysvastuu on helpompi toteuttaa käytännössä ja valjastaa yrityksen kilpailutekijäksi, kun on käsitys yritysvastuun kokonaisuudesta sekä sen eri osa-alueista.

Koulutukset ja konsultaatiot voivat keskittyä laajempiin kokonaisuuksiin tai asiakkaan täsmätarpeita palvelevien yksityiskohtaisempien kysymysten käsittelyyn. Yritysvastuukoulutus tai ‑konsultaatio on yleensä paras tapa aloittaa yrityksen vastuullisuustyö tai vahvistaa jo aloitettua työtä.

Laajan yhteistyöverkostomme avulla voimme tarjota huippuosaamista kaikilla yritysvastuun osa-alueilla. 

Koulutamme ja konsultoimme esimerkiksi seuraavissa teemoissa:

 • Yritysvastuun kokonaisuus ja sen osa-alueet — taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu — sekä niiden keskinäisyhteydet
 • Yritysvastuun yhteydet kestävän kehityksen vaatimuksiin
 • Yritysvastuuta määrittelevät kansainväliset linjaukset (viitekehykset): YK:n instrumentit (Global Compact, yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet, kestävän kehityksen tavoitteet (SDGs)); OECD:n linjausten merkitys
 • Yritysvastuun hyödyt ja yritysvastuu kilpailuetuna
 • Yritysvastuun integroiminen liiketoimintaan ja yritysjohdon roolin merkitys
 • Yritysvastuu osana riskienhallintaa (“do no harm”) ja liiketoimintamahdollisuuksia (“do good”)
 • Mitä ovat ihmisoikeudet ja miten ne liittyvät yritystoimintaan?
 • Työelämää koskeva lainsäädäntö Suomessa ja yritysvastuu
 • Mitä tarkoittaa asianmukaisen huolellisuuden (due diligence) vaatimus?
 • Vastuullinen hankinta
 • Yritysvastuun sanoittaminen viestinnässä
 • Vastuullisuusviestintä ja ‑raportointi

Koulutukset voidaan toteuttaa joko verkossa tai lähikoulutuksina.

 

Teemme koulutusyhteistyötä mm. Global Compact Network Finlandin ja Keskuskauppakamarin kanssa. Lue lisää täältä

Asiakaspalaute:

“Koulutuksen avulla opimme ymmärtämään miten yrityksessämme tehty arkinen työ liittyy yritysvastuun kansainvälisiin vaatimuksiin, muun muassa ihmisoikeuksiin, joita sidosryhmämme kovasti korostavat.”

“Opinio Jurisin asiantuntijat ovat asiantuntevia, laajat kokonaisuudet hallitsevia ja innostavia kouluttajia.”