Koulutukset ja konsultointi

Vastuullisuuskonsultointimme ja ‑koulutuksemme tarjoavat asiakkaillemme tietoa vastuullisen yritystoiminnan koko kirjon ymmärtämiseen sekä konkreettisia malleja ja esimerkkejä vastuullisen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja aktiiviseen hallintaan. Strateginen vastuullisuuskonsultointi auttaa yritystä kehittämään yritysvastuuohjelmiaan ja ‑strategioitaan sekä johtamaan niitä tehokkaasti.

Vastuullisuuskonsultaatiot ja ‑koulutukset voivat keskittyä laajempiin kokonaisuuksiin tai asiakkaan täsmätarpeita palvelevien yksityiskohtaisempien kysymysten käsittelyyn. Yritysvastuukoulutus tai ‑konsultaatio on yleensä paras tapa aloittaa yrityksen vastuullisuustyö tai vahvistaa jo aloitettua työtä.

Laajan yhteistyöverkostomme avulla voimme tarjota huippuosaamista kaikilla yritysvastuun osa-alueilla.

Koulutamme ja konsultoimme esimerkiksi seuraavissa teemoissa:

 • Yritysvastuu liiketoiminnan strategisena edistäjänä
 • Asianmukainen huolellisuus (Due Diligence) yritysvastuussa
 • Vastuullisuusraportoinnin vahvistuvat vaatimukset
 • Mitä ihmisoikeudet ovat? Menestystä ihmisoikeuksilla
 • Yritysvastuun kansainväliset viitekehykset: 
  • Global Compact
  • Yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet (UNGP)
  • Kestävän kehityksen tavoitteet (SDGs)
 • Yritysvastuu osana riskienhallintaa ja liiketoimintamahdollisuuksia
 • Työelämää koskeva lainsäädäntö Suomessa sekä yritysvastuu
 • Vastuullinen hankinta

Koulutukset voidaan toteuttaa joko verkossa tai lähikoulutuksina. Vastuullisuuskonsultointi räätälöidään aina yrityskohtaisesti ja lisäksi kohderyhmän mukaan — esimerkiksi yritysjohdolle tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja lyhyistä tietoiskuista keskusteleviin ja osallistaviin työpajoihin saakka, usein osana laajempaa vastuullisuuskonsultointia.

Lataa esitteitämme:

Koulutusesite: Yritysvastuustrategia

Koulutusesite: Yritysvastuun DueDiligence

Koulutusesite: Ihmisoikeusvastuu

Koulutusesite: Vastuullisuusraportointi

Koulutusesite: Vastuullinen työnantaja

Teemme myös koulutusyhteistyötä mm. Global Compact Network Finlandin ja Keskuskauppakamarin kanssa. Lue lisää täältä.

Asiakaspalaute:

“Koulutuksen avulla opimme ymmärtämään miten yrityksessämme tehty arkinen työ liittyy yritysvastuun kansainvälisiin vaatimuksiin, muun muassa ihmisoikeuksiin, joita sidosryhmämme kovasti korostavat.”

“Opinio Jurisin asiantuntijat ovat asiantuntevia, laajat kokonaisuudet hallitsevia ja innostavia kouluttajia.”