Kumppani- ja
maariskianalyysit 

Riskiarviointi kuuluu erityisesti yritysten arkeen ja on myös keskeinen osa yritysvastuuta. Yritysvastuuseen liittyvät kumppani- ja maariskianalyysit auttavat yritystä ymmärtämään millaisia yritysvastuuseen liittyviä riskejä tiettyihin markkinoihin tai liiketoimintakumppaneihin voi liittyä.

Teemme asiakkaillemme analyyseja, joiden avulla ne saavat tukea riskienhallintaan sekä arvokasta tietoa markkina-alue- ja kumppanivalintojen tueksi ja kansainvälistymisstrategioiden toteuttamiseksi.

Toteutimme Cloudialle yritysvastuun maa- ja kumppaniriskianalyysin. Lue lisää täältä

Asiakaspalaute:

“Saimme yhteydenoton ja ehdotuksen liiketoimintasuhteen aloittamiseen asiakkaalta, joka kytkeytyy hyvin epädemokraattiseen maahan ja vieläpä sen valtionjohtoon. Ymmärsimme, että tähän liikesuhteeseen liittyisi myös yritysvastuuriskejä ja pyysimme Opinio Jurisin asiantuntijoita kartoittamaan ne. Kartoitus antoi meille todella arvokasta tietoa riskien arvioimiseksi.”