Asiantuntevaa apua yritysvastuuasioihin

Miksi Opinio Juris?

Asiantuntijoillamme on yhteensä kymmenien vuosien kokemus vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvissä kysymyksissä.
Yhteistyöverkostomme avulla pystymme tarjoamaan tukea koko laaja-alaisen yritysvastuukokonaisuuden käytäntöönviemisessä.
Meillä on sekä tutkimukseen perustuvaa syväosaamista yritysvastuukysymyksissä että ymmärrystä yritystoiminnan arjen realiteeteista.
Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme vastuullisuuskonsultointia ketterästi, räätälöidysti ja kustannustehokkaasti.
Meillä on rautaista kansallisen lainsäädännön sekä kansainvälisten normien ja linjausten osaamista.
Meillä on laaja-alainen kokemus yhteistyöstä erilaisten toimijoiden kanssa. Yritysten lisäksi osaamiseemme ovat luottaneet muun muassa Suomen eduskunta, tasavallan presidentti sekä kansainväliset järjestöt.

Asiantuntijamme

Merja Pentikäinen
Merja Pentikäinen
+358 40 566 6695

merja.pentikainen(at)opiniojuris.fi

OTT, DES Merja Pentikäinen on juristi ja kuuluu yritysvastuun eturivin asiantuntijoihin Suomessa. Hänen asiantuntijuuteensa ovat nojautuneet myös kansainväliset toimijat. Merja on työskennellyt ihmisoikeuskysymysten parissa 1990-luvulta asti ja on sosiaalisen vastuun perustan muodostavan yrityksen ihmisoikeusvastuun edelläkävijäasiantuntija. Merjan vahva sisältöosaaminen pohjautuu yli 20 vuoden työskentelyyn kansainvälisen oikeuden tutkijana, opettajana ja (ma.) professorina. Merja on laatinut ulkoministeriön tarpeisiin ensimmäisen Suomessa tehdyn “Yritystoiminta ja ihmisoikeudet”-selvityksen (2009), jossa avataan ihmisoikeuksien merkitystä yritystoiminnassa. Hän on kanssakirjoittajana “Menesty yritysvastuulla — käsikirja kokonaisuuteen”-kirjassa (2019).

Merja on sparrannut useita yrityksiä yritysvastuun kokonaisuudesta ja erityisesti ihmisoikeusvastuun ymmärtämisessä. Merjan asiantuntemusta ovat käyttäneet myös valtionhallinnon toimijat (ministeriöt, valtioneuvoston kanslia, eduskunta, tasavallan presidentti, ihmisoikeuskeskus), kansainväliset järjestöt ja toimijat (mm. YK, OECD, Euroopan neuvosto, EU) ja muut järjestöt (mm. Global Compact Network Finland, Keskuskauppakamari ja FIBS). Merja on ollut asiantuntijana kansainvälisissä tutkimus- ja selvitysprojekteissa, esimerkiksi äskettäin EU-parlamentille tehdyssä “cyber violence”-selvitystyössä, johon kuului myös yritysvastuunäkökulmia.

Merjalla on erityisosaamista seuraavissa kysymyksissä: ihmisoikeudet, yrityksen ihmisoikeusvastuu, yritysvastuun sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun keskinäisyhteydet, ihmisoikeudet kestävän kehityksen elementteinä ja yritysvastuun sääntely.

Hanna Liappis
Hanna Liappis
+358 40 099 2389

hanna.liappis(at)opiniojuris.fi

FM Hanna Liappis on yritysvastuuasiantuntija, joka on tehnyt uransa vastuullisuuden, ympäristöjohtamisen sekä viestinnän parissa Suomessa ja kansainvälisesti. Hannan erityistä osaamista ovat yritysvastuun mittaaminen sekä hallintajärjestelmät, joita hän on ollut myös itse kehittämässä eri toimialoilla. Hannan keskeistä asiantuntemusta on vastuullisuusviestintä, ja hänellä onkin kokemusta niin vastuullisuusraportoinnista kuin muista vastuullisuusviestinnän projekteista. Toimialaosaamista Hannalla on elintarvikealalta, matkailusta, elektroniikkateollisuudesta, tutkimuksesta ja järjestöpuolelta niin asiakasprojektien kuin työntekemisen kautta. Hanna on laajentanut osaamistaan yhä enemmän ihmisoikeusvastuuseen, josta hänelle on jo aiemmin kertynyt kokemusta työskenneltyään EHS-tehtävissä teollisuudessa.

Hannalla on selkeä ja käytännönläheinen näkemys siitä, miten yritysten ja organisaatioiden tulisi parantaa yritysvastuun suorituskykyään hyvässä linjassa organisaation liiketoiminta- ja viestintästrategian kanssa. Hanna on lisäksi tinkimätön viherpesun vastustaja sekä jatkuvan parantamisen advokaatti. Hän on kanssakirjoittajana “Menesty yritysvastuulla — käsikirja kokonaisuuteen”-kirjassa (2019).

Hannalla on erityisosaamista seuraavissa kysymyksissä: yritysvastuun mittaaminen ja hallintajärjestelmät, ympäristövastuu ja sen linkit ihmisoikeusvastuuseen, ympäristö YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDGs), vastuullisuusviestintä ja ‑raportointi.

Asiantuntijaverkostomme

Laaja-alaisen yritysvastuuosaamisemme varmistamme tekemällä yhteistyötä alan toisten huippuasiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijaverkostoomme kuuluvat muun muassa seuraavat asiantuntijat:

Eeva-Sofia Anttonen
Eeva-Sofia Anttonen

OTM Eeva-Sofia Anttonen on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiin erikoistunut juristi ja oikeusmuotoilija (Legal Design). Hän on kerryttänyt laaja-alaista osaamistaan erilaisissa oikeudellisissa tehtävissä työsuojelutarkastajana, ammattiliiton juristina, juristina lakiasiantoimistossa ja asianajotoimistossa, julkisena oikeusavustajana, erityisasiantuntija Digi- ja väestötietovirastossa sekä toiminnanjohtajana Women in Film and Television Finland Ry:ssä.

Eeva-Sofialle tärkeintä on käyttäjälähtöisyys, eli miten käytännön teoilla autetaan asiakasta edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta organisaatioissaan. Hänellä on osaamista niin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädännöstä kuin myös siitä, miten työlainsäädäntö ja muu lainsäädäntö mahdollistaa näiden asioiden konkreettisen edistämisen. Tämän lisäksi hän käyttää työssään palvelumuotoilun keinoja ja hyödyntää erilaisia digitaalisia työkaluja, jotta tasapuolisuuden edistäminen olisi mahdollisimman kustannustehokasta. Hänen mielestään tärkeintä on ottaa määrätietoisesti askel kerrallaan kohti tosiasiallista tasa-arvoa ja hän tukee mielellään organisaatioita tässä työssä.

Laurel Colless
Laurel Colless

MA (English & antropology) Laurel Colless tuo asiantuntijaverkostoomme monipuolista ja arvokasta kansainvälistä ja yrityspuolen kokemusta työskenneltyään isoissa kansainvälisissä yrityksissä, mm. Mitsubishi Materialsissa, investointipankki ING Baringissa ja Nokiassa. Hänellä on yrityspuolen näkökulmia yritysvastuun eri osa-alueiden kysymyksiin, mm. ympäristövastuuseen, työelämän käytäntöihin, tuoteturvallisuuteen, moninaisuuteen, hankintaketjujen hallintaan sekä sidosryhmien osallistamiseen ja sitouttamisstrategioiden toteuttamiseen. Nokiassa työskennellessään Laurel vastasi Nokian ensimmäisen integroidun vastuullisuusraportin tekemisestä. Hän vastasi Nokian vastuullisuusraportoinnista aikana jolloin Nokiasta tuli Dow Jones Sustainability Indexissä korkealle arvioitu yritys.

Laurel on kuulunut Virginia Tech ‑yliopiston kehitystiimiin, joka on tutkinut teknologian käyttöä kestävässä kehityksessä (technology for sustainable development). Hän on lanseerannut Washington DC:ssa energiatehokkuuden kumppanuusohjelman (Energy Efficiency Partnership of Greater Washington DC), johon osallistettiin toimijoita julkishallinnosta, yrityselämästä ja kansalaisyhteiskunnasta. Laurel on myös perustanut lapsille suunnatun, ilmastonmuutostietoisuutta edistävän kansainvälisen koulutusohjelman (Carbon Busters Club). Vuonna 2013 Laurel nimettiin Al Gore Climate Reality Leaderiksi. Vastuullisuuteen ja kestävyyteen liittyvän rautaisen sisältöosaamisensa lisäksi englannin kielen natiivina Laurel tuo verkostoomme myös englannin kielen ja kielentarkistuksen huippuosaamista.

Mika Kuisma
Mika Kuisma

KTT Mika Kuisma on pitkäaikaisimpia liiketoiminnan ympäristö- ja yhteiskuntavastuun asiantuntijoita Suomessa. Hän on toiminut yritysten johtamisen ja liiketoiminnan tutkijana sekä sen ohessa yritysvastuun opettajana yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa noin 30 vuoden ajan. Mika on osallistunut lukuisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkimushankkeisiin, jotka ovat liittyneet esimerkiksi teknologioiden ja liiketoimintojen laajempien vaikutusten arviointiin yritysvastuun näkökulmasta.

Mika on seurannut yritysvastuun mittaamista ja raportointia muun muassa juryn jäsenenä Suomen yritysvastuuraportointikilpailuissa 1990-luvulta aina vuoteen 2018 asti. Lisäksi hän on ollut asiantuntijana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) käytössä ja raportoinnissa esimerkiksi Aalto-yliopistossa. Mika on ollut tutkimusta rahoittavien säätiöiden käyttämä tutkimushankkeiden arvioinnin asiantuntija 2000-luvun alusta asti. Hänellä on kokemusta yhteistyöstä monien eri toimialojen yritysten kanssa, ja hänen yhteistyöverkostoonsa on kuulunut satoja yrityksiä toimintaansa aloittelevista yritysiduista toimialojensa johtaviin globaaleihin yrityksiin.

Mikalla on erityisosaamista seuraavissa kysymyksissä: strateginen yritysvastuu ja uudet liiketoimintamallit (mm. kiertotalous), toimialojen, yritysjärjestelmien ja liiketoiminnan uudistuminen, yritysvastuun mittaaminen ja vaikutukset, innovaatioiden ja aloittavien yritysten (startupien) kehityksen tukijärjestelmät, yritysten yhteistyö ja vastuullinen sijoittaminen.

Jaana Paanetoja
Jaana Paanetoja

OTT, varatuomari, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja on Suomen johtavia työoikeuden riippumattomia asiantuntijoita. Hänellä on laaja ja pitkä kokemus työoikeuden eri osa-alueista useassa eri roolissa. Jaana on tehnyt tutkimusta, opettanut, kouluttanut sekä kirjoittanut useita kirjoja työ- ja sosiaalioikeuden alalta. Jaana on kouluttanut myös yritysten ylintä johtoa, esihenkilöitä ja henkilöstöä. Lisäksi hänellä on kokemusta lainvalmistelusta sekä muun ohessa työneuvoston ja työtuomioistuimen toiminnasta.

Jaanalla on johtamisen erikoisammattitutkinto ja opettajan pätevyys. Hän on ollut selvityshenkilönä useamman kerran ja tehnyt muun muassa selvityksen häirinnästä ja muusta epäasiallisesta kohtelusta kulttuurialalla opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta vuonna 2018.

Jaanalla on erityisosaamista muun muassa seuraavissa kysymyksissä: Työsuhteen ja muun työnteon rajanvedot, tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu työelämässä, esihenkilöiden työjuridiikka (yksityis- ja julkissektori), työaikakysymykset, turvallinen ja terveellinen työn tekeminen, työehtosopimusoikeuden erityiskysymykset, työelämän vastuullisuus, whisteblowing työelämässä, osatyökykyisten asema työelämässä, työhyvinvointi ja työkyvyn ylläpito juridiikan näkökulmasta.

Anne Riihimäki
Anne Riihimäki

KTM Anne Riihimäki on toiminut yli 15 vuotta liiketoiminnan tuloksen tekijänä vastaten myynnistä ja markkinoinnista ja liiketoiminnan kehityksestä pääsääntöisesti ICT-toimialalla. Digitalisaation ja pilvipalveluiden parissa hän on työskennellyt niin Suomessa kuin ulkomailla viimeiset 7 vuotta. Nykyään hän sparraa yrityksiä itsenäisenä konsulttina digiajan myynti‑, markkinointi- ja liiketoimintastrategioiden luomisessa ja kasvun vauhdittajana. Hänen taustansa ja työnsä tulosvastuullisissa positioissa aivan liiketoiminnan ytimessä takaa sen, että hänellä on erittäin liiketoimintalähtöinen näkökulma vastuullisuuskysymyksiin. Hänen intohimonaan on oivalluttaa yritykset ymmärtämään vastuullisen toiminnan mahdollistamat kilpailuedut sekä kestävän kehityksen ongelmien kääntäminen uusiksi innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi.

Annen erityisalaa ovat:
• Vastuullisuus ja digitalisaatio -> digitalisaation mukanaan tuomat hyödyt vastuullisuuden näkökulmasta sekä ongelmat, mitä digitalisaatioon liittyy kestävän kehityksen kannalta
• Vastuullisuuteen liittyvän kilpailuedun tunnistaminen liiketoiminnassa erityisesti ICT-alalla, B2B-kohderyhmässä sekä SME-sektorilla.
• Vastuullinen markkinointi ja viestintä.

Jukka Saksi
Jukka Saksi

Viestintä- ja arvovalmentaja MBA, KTT Jukka Saksi auttaa kiteyttämään arvoja ja viestimään luottamusta herättävästi sekä konsultoi työyhteisöjä osallistamisen prosesseissa.

Jukka on toiminut 15 vuotta esimies- ja johtamistehtävissä ennen siirtymistään viestintäyrittäjäksi. Jukka on alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA-tutkinnon ja väitellyt tohtoriksi johtajuudesta. Jukka teko väitöskirjan finanssialan johtajuuden murroksesta (2013). Lisäksi Jukka on kirjoittanut Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! ‑kirjan (2016).

Johtaja on Media! ‑valmennuksissaan Jukka huomioi viestinnän lisäksi johtajuuden elementit (näkemyksellisyys, vastuunkanto, rohkeus katsoa eteenpäin ja näyttää suuntaa), arvot ja osallistaminen.

Hanna Silvola
Hanna Silvola

KTT Hanna Silvola on laskentatoimen apulaisprofessori Hankenin kauppakorkeakoulussa. Hänen tutkimuskohteitaan ovat ESG-mittaaminen, yritysvastuuraportointi ja vastuullinen sijoittaminen. Hänellä on kansainvälistä kokemusta muun muassa London School of Economicsista ja Stanfordin yliopistosta (USA). Hanna on julkaissut lukuisia korkealaatuisia tiedeartikkeleita kansainvälisissä tiedelehdissä kuten Accounting, Organizations & Society; Accounting, Auditing & Accountability Journal; Journal of Small Business Management. Tällä hetkellä hän johtaa Liikesivistysrahaston rahoittamaa “Yritysvastuun ja taloudellisen arvonluonnin yhteys: Vastuullisen liiketoiminnan mittaaminen ja analysointi ESG-informaation avulla”-tutkimushanketta.

Hannalla on useita asiantuntijatehtäviä kestävään rahoitukseen liittyvissä tehtävissä. Hän on toiminut asiantuntijana eduskunnalle ja on Suomen yritysvastuuraportointikilpailun tuomariston jäsen. Hanna on toinen “Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin”-teoksen kirjoittajista. Uudistettu painos ilmestyy keväällä 2021 Yhdysvalloissa nimellä “Sustainable Investing: Beating the Market with ESG”. Lisäksi Hanna esiintyy usein asiantuntijana mediassa sekä toimii yritysjohdon kouluttajana.

Hannalla on erityisosaamista seuraavissa kysymyksissä: ESG-mittaaminen, yritysvastuuraportointi, vastuullinen sijoittaminen, kestävä rahoitus.

Yhteistyötahojamme

Teemme yhteistyösopimukseen perustuvaa yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa:

 

Finnpartnership on ulkoministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima liikekumppanuusohjelma, jonka tavoitteena on synnyttää positiivisia kehitysvaikutuksia edistämällä liiketoimintaa Suomen ja kehitysmaiden välillä. 

Opinio Jurisin asiantuntijat tekevät yhteistyötä Finnpartnershipin kanssa sen yrityksille tarjoamassa ihmisoikeuskonsultoinnissa (human rights voucher consultancy) ja auttavat Finnpartnershipin rahoittamia yrityksiä huomioimaan ihmisoikeuskysymykset niiden projekteissa.

 
 

Keskuskauppakamarin toiminnan piiriin kuuluu 19 alueellista kauppakamaria ja niiden yli 20 000 suomalaista jäsenyritystä eri toimialoilta. Keskuskauppakamari toimii yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi Suomessa ja kansainvälisessä kaupassa ja se tarjoaa erilaisia asiantuntijapalveluja elinkeinoelämän tarpeisiin. 

Opinio Jurisin asiantuntijat kouluttavat yrityksiä ja organisaatioita ymmärtämään ihmisoikeuksien ja ihmisoikeusvastuun merkityksen niiden toiminnalle Keskuskauppakamarin “Kilpailuetua ihmisoikeusvastuusta” ‑koulutuksissa.