Menesty yritysvastuulla – Käsikirja kokonaisuuteen” (Edita 2019) ‑teos tarjoaa avaimet onnistuneeseen yritysvastuun haltuunottoon.

Kirja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

  • Miksi yritysvastuu kannattaa?
  • Mitä yritysvastuu sisältää?
  • Miten yritysvastuun integrointi liiketoimintaan toteutetaan käytännössä?

Kirja on ensimmäinen suomenkielinen yritysvastuuta käsittelevä teos, jossa piirretään yritysvastuun iso kuva ja avataan kattavasti sen eri osa-alueet ja niiden väliset yhteydet. Se tarjoaa yrityksille konkreettisia välineitä rakentaa ja vahvistaa liiketoimintaa tukevaa vastuullisuustyötä ja sisältää myös runsaasti yritysesimerkkejä. 

Kirja on tarkoitettu erityisesti liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille, muun muassa yritysvastuutyötä yrityksissä tekeville yritysvastuuasiantuntijoille ja yritysjohdolle. Teos toimii käsikirjana yritysjohtajille, hallitusammattilaisille, yrittäjille ja työntekijöille, jotka haluavat ymmärtää oman roolinsa yritysvastuun toteuttamisessa. Se soveltuu erinomaisesti myös oppilaitosten kurssikirjaksi.

Jokainen teemasta kiinnostunut saa siitä eväitä ymmärtää yritysvastuun kehitystä, nykytilaa ja tulevaisuutta käytännön vinkkejä unohtamatta.

Tilaa kirja tästä! 

Kirjan ovat kirjoittaneet Opinio Jurisin asiantuntijat Hanna Liappis ja Merja Pentikäinen sekä Anne Vanhala.