Vähennä riskejä
Saavuta kustannussäästöjä
Tunnista lainsäädännön vaatimukset
Vahvista kannattavuutta

Menesty vastuullisuudella – palvelumme

 

Opinio Juris tarjoaa vastuullisuuskysymysten huippuosaamista asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti.

Asiantuntijamme auttavat tunnistamaan ja hyödyntämään markkinamahdollisuuksia, hallitsemaan riskejä ja vähentämään kustannuksia vastuullisten toimien avulla. Autamme luomaan selkeät yritysvastuustrategiat ja ‑ohjelmat ja vahvistamaan vastuullisuutta tukevaa viestintää.

Opinio Juris on sosiaalisen vastuun ja sen perustana olevan ihmisoikeusvastuun edelläkävijäosaaja Suomessa. Tarjoamme konsultointia, asiantuntija-apua ja koulutuksia sekä käytännönläheisiä malleja, strategioita ja vastuullisuusohjelmia myös muilla vastuullisuuden osa-alueilla. Tarjoamme myös oikeusmuotoiluosaamista (legal design) sekä laadukasta viestintäosaamista vastuullisen toiminnan vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Olemme ketterä kumppani ja toimimme aina asiakaslähtöisesti jokaisen asiakkaan konkreettiset tarpeet huomioiden. Palvelumme erilaisia vastuullisuudesta kiinnostuneita tahoja yrityksistä julkishallinnon toimijoihin ja järjestöihin.

Tavoitteenamme on asiakkaan oman vastuullisuusosaamisen vahvistuminen niin, että ulkoisen tuen tarve vähenee. 

Tarjoamme palveluitamme suomeksi ja englanniksi.

Yleinen tarpeiden kartoitus (alkukonsultaatio) on aina maksuton.