Selvitykset ja tutkimukset

Tutkittu tieto ja asiantuntevat selvitykset ovat tärkeä pohja vastuullisuustyölle.

Tuotamme asiakkaillemme erilaisia vastuullisuuteen, kestävään kehitykseen ja ihmisoikeuksiin liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia. Toteutamme myös sidosryhmä- ja olennaisuusanalyysejä sekä erilaisia sidosryhmäkyselyitä. Tuottamamme raportit ovat selkeitä ja ymmärrettäviä.

Asiantuntijoillamme on vankka tutkimusosaaminen ja tutkimusmetodien hallinta. Olemme tehneet vastuullisuuteen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia yrityksille, julkishallinnon toimijoille ja järjestöille.

Asiantuntijamme on mm. laatinut ulkoministeriön tilauksesta ensimmäisen Suomessa tehdyn selvityksen ihmisoikeuksien merkityksestä yritystoiminnalle (“Yritystoiminta ja ihmisoikeudet”, 2009).

Asiantuntijaverkostomme mahdollistaa vastuullisuus- ja kestävyyskysymysten laaja-alaisen käsittelyn. Esimerkiksi kevään 2021 aikana selvitimme yhteistyökumppaniemme kanssa globaalin vastuun käsitettä ja indikaattoreita valtioneuvoston kanslialle.

Toteutimme sidosryhmäkyselyn ja olennaisuusanalyysin Algolille. Lue lisää.
Asiantuntijamme toimivat neuvonantajina Keskuskauppakamarille Ihmisoikeussitoumuksen suunnittelussa ja rakentamisessa. Lue lisää.
Toimimme asiantuntijana EU-parlamentille tehdyssä tutkimuksessa. Lue lisää.
Teimme selvityksen globaalin vastuun käsitteestä ja indikaattoreista valtioneuvoston kanslialle. Lue lisää.

Asiakaspalaute:

“Opinio Jurisin asiantuntija toi tärkeän kansainvälisen oikeuden ja muun juridiikan osaamispanoksen tutkimushankkeeseemme. Haluamme hänet mukaan seuraavaankin kansainväliseen tutkimushankkeeseemme.”