Selvitys globaalin vastuun käsitteestä ja indikaattoreista valtioneuvoston kanslialle

 

Valtioneuvoston kanslia vastaa kestävän kehityksen kansainvälisten tavoitteiden kansallisesta koordinaatiosta ja täytäntöönpanon seurannasta Suomessa. Valtioneuvoston kanslia tarvitsi globaalin vastuun (global responsibility) käsitteen sisällön ja siihen liittyvien indikaattoreiden selkiyttämistä. Valtioneuvoston kanslia valitsi hankkeen toteuttajaksi asiantuntijaryhmän, johon kuuluvat omat asiantuntijamme sekä yhteistyöverkostomme asiantuntijat Hanna Silvola ja Mika Kuisma.

Asiantuntijaryhmämme toteutti globaalia vastuuta koskevan selvityksen keväällä 2021. Toimeksiantoon sisältyi globaalin vastuun käsitteen täsmentäminen, verrokkimaiden indikaattorien kartoittaminen, Suomen omien kansallisten indikaattoreiden arviointi ja suositusten antaminen valtioneuvostolle globaalin vastuun käsitteen ja sen indikaattoreiden selventämiseksi.

Työssä arvioitiin myös yritysten roolia ja vastuuta globaalin vastuun edistämisessä. Työhön kuului deskityön lisäksi suomalaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden haastatteluja.