Sopimukset ja yritysvastuu

Sopimukset ovat tärkeä keino toteuttaa yritysvastuuta ja hallita yritysvastuuriskejä.  Vahvistuva yritysvastuusääntely (mm. EU:n komission kestävä liiketoiminta ja due diligence ‑direktiiviehdotus) myös edellyttää vastuullisuuselementtien sisällyttämistä yritysten liikekumppaniensa kanssa solmimiin sopimuksiin, ml. alihankintasopimuksiin. Sopimusten liitteeksi oheistettavat toimintatapaohjeet (code of conduct) eivät enää yksin riitä, vaan sopimusehdoista ja toimintatapaohjeista tulee tehdä sopimuskumppaneita selkeästi velvoittava kokonaisuus. Kaikenkokoisten yritysten on ymmärrettävä tämä kokonaisuus ja vastuullisen sopimisen kehittämisen merkitys omalle liiketoiminnalleen.

Tarjoamme yrityksille apua sopimusoikeuden ja yritysvastuun kriteerit täyttävien yritysvastuuelementtien integroimiseksi yritysten sopimuksiin, jotta yritys täyttää liikesuhteissaan sille asetetun huolellisuusvelvoitteen (due diligence). Meiltä yritykset saavat oikeudellisia työkaluja niiden omien ja liikekumppaneiden sosiaalisten ja ympäristöllisten haasteiden ratkaisemiseen ja vastuullisuusodotuksiin vastaamiseen myös laajemmin yritysten arvoketjuissa.

Tarjoamme asiakkaillemme asiakkaan omiin tarpeisiin räätälöityä apua. Nojaudumme tässä sekä oikeusmuotoiluun (Legal Design) että sopimusmuotoiluun (Contract Design). Oikeusmuotoilun keskiössä on käyttäjäystävällisyys ja oikeudellinen osaaminen. Sopimusmuotoilun tavoitteena on tukea yrityksen liiketoimintaa ja jalkauttaa vastuullisuutta kehittämällä yrityksen toimintaan sopivia ja mahdollisimman ymmärrettäviä sopimusehtoja.

Panostaminen yritysvastuun huomioiviin sopimuksiin parantaa yrityksen jokapäiväistä riskienhallintaa ja valmistaa yritystä vahvistuvan yritysvastuusääntelyn vaatimuksiin. Yrityksen vastuullisuuden ja liiketoiminnan varmistamiseksi tämä työ on tärkeää aloittaa jo tänään.