Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusneuvonta

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä syrjimättömyys on sosiaalisen vastuun ja sen perustana olevan ihmisoikeusvastuun ytimessä. Yritysten ja organisaatioiden on tunnettava niitä oikeudellisesti sitovat kansallisen lainsäädännön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaatimukset, jotka koskevat erityisesti omaa työyhteisöä, rekrytointia, asiakaspalvelua, tuotteita, myyntiä ja markkinointia. Aidosti vastuullinen toimija toimii lainsäädännön vaatimuksia paremmin ja huomioi myös ihmisoikeuksiin liittyvät kansainväliset vastuullisuuslinjaukset ja laajasti sosiaalisen vastuun vaatimukset. Uskottava työyhteisön moninaisuustyö (Diversity&Inclusion) on myös tärkeä ankkuoida lainsäädännön vaatimusten täyttämiseen. 

Suomessa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait edellyttävät kaikilta työyhteisöiltä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden aktiivista edistämistä. Vähintään 30 henkeä työllistävien työnantajien on laadittava tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Suunnitelmat ovat hyvä väline myös pienemmille työnantajille tukemaan niiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien edistämisvelvoitteiden toteuttamista. 

Tarjoamme yrityksille ja organisaatioille niiden tarpeisiin räätälöityä tukea tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen liittyvien vastuullisuusvaatimusten toteuttamisessa.