Tietoiskut kestävyydestä Business Finlandille

 

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka luo Suomelle vaurautta ja hyvinvointia kiihdyttämällä yritysten kestävää kasvua. Business Finland tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen.

Opinio Jurisin asiantuntijat sparrasivat Business Finlandin asiantuntijoita kestävyyskysymyksissä toteuttamalla kestävyyttä käsittelevän tietoiskusarjan marraskuussa 2021. Sparrauksessa valotettiin kestävyyden eri osa-alueita ja niiden keskinäisyhteyksiä sekä Business Finlandin kaltaisen valtionhallinnon toimijan roolia ja siihen liittyvää vastuuta edistää kestävyyttä proaktiivisesti. Lisäksi tietoiskuissa tarkasteltiin valtionvastuun ja yritysvastuun eroja sekä tarvetta tarkastella kestävyyttä laajasti koko arvoketjun osalta.