Tutkimusjulkaisuja ja selvityksiä 

Seuraavaan on koottu esimerkkejä Opinio Jurisin asiantuntijoiden julkaisuista ja selvityksistä, jotka liittyvät vastuullisuuteen.

Merja Pentikäisen julkaisuja:

Merja on tuottanut kansainväliseen oikeuteen ja erityisesti ihmisoikeuksiin ja vastuullisuuteen liittyviä tutkimuksia ja julkaisuja vuodesta 1992 alkaen. Seuraavassa esimerkkejä:

SILVOLA, H., KUISMA, M., LIAPPIS, H., PENTIKÄINEN, M.: Globaali vastuu: Käsite ja indikaattorit Suomen kestävän kehityksen edistämiseksi. Valtioneuvoston kanslian tilaama selvitysraportti Suomen verrokkimaissa käytössä olevista ja kansainvälisissä järjestöissä kehitetyistä globaalin vastuun indikaattoreista. 22.4.2021.

PENTIKÄINEN, M. & LIAPPIS, H.: Keskuskauppakamarin Ihmisoikeussitoumus – turvallinen, syrjimätön ja vastuullinen organisaatio. Taustoitus & hakuopas, Keskuskauppakamari 2020.

LIAPPIS, H., PENTIKÄINEN, M. & VANHALA, A.: Menesty yritysvastuulla – käsikirja kokonaisuuteen, Edita 2019.

PENTIKÄINEN, M.: ”Yritysvastuu on vastuuta ihmisistä”, Defensor Legis (Suomen Asianajajaliiton oikeudellinen aikakauskirja), 4/2019, s. 568–578.

PENTIKÄINEN, M.: ”Vakava ihmisoikeusongelma valokeilaan”, #MeToo-vallankumous – miten hiljaisuus rikottiin?, H. Lindén ja työryhmä, Like 2018, s. 129–147.

HUOTARI, K., TÖRMÄ, S. & PENTIKÄINEN, M.: Asukasdemokratia ja yhteishallintolaki muuttuneessa toimintaympäristössä, Ympäristöministeriön raportteja 8/2017. (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79349)

NOUSIAINEN, K. & PENTIKÄINEN, M.: “Naisiin kohdistuva väkivalta ihmisoikeuskysymyksenä; Suomi alisuorittajana”, Sukupuolistunut väkivalta, J. Niemi, H. Kainulainen & P. Honkatukia (toim.), Vastapaino 2017, s. 51–67.

TÖRMÄ, S. & PENTIKÄINEN, M.: Tavoitteena naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja perheväkivallasta vapaa Suomi. Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelmasta Istanbulin sopimuksen toimeenpanoon, Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:15. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75030)

PENTIKÄINEN, M.: “Vähemmistöjen ihmisoikeudet”, Ihmisoikeuksien käsikirja, T. Koivurova & E. Pirjatanniemi (toim.), Tietosanoma 2013, s. 222–245.

PENTIKÄINEN, M.: “Changing International ‘Subjectivity’ and Rights and Obligations under International Law – Status of Corporations”, Utrecht Law Review, Vol. 8, Issue 1, January 2012, s. 145–154.

PENTIKÄINEN, M.: “Kansainväliset ihmisoikeudet”, Tasa-arvo toisin nähtynä. Oikeuden ja politiikan näkökulmia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, J. Kantola, K. Nousiainen & M. Saari (toim.), Gaudeamus Helsinki University Press 2012, s. 99–123.

PENTIKÄINEN, M.: “Ihmisoikeudet – kehityksestä, merkityksestä ja haasteista; ihmisoikeuskulttuurin ohuudesta Suomessa”, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 50 vuotta, T. Hyttinen & K. Weckström (toim.), Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Juhlajulkaisut N:o 22, Turun yliopisto, 2011, s. 497–516.

LÄNSINEVA, P. & PENTIKÄINEN, M.: Ihmisoikeudet, perusoikeudet ja vastuullinen yritystoiminta, Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan pääsykoekirja 3/2011, Turun yliopisto 2011.

PENTIKÄINEN, M.: ”Kenelle vastuu ihmisoikeuksista kuuluu?”-kainalojuttu julkaisussa Vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä maailmassa, M. Joutsenvirta, M. Halme, M. Jalas & J. Mäkinen (toim.), Gaudeamus 2011, s. 148–149.

PENTIKÄINEN, M.: Yritystoiminta ja ihmisoikeudet, Publications of the Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights, University of Helsinki, Erik Castrén Research Reports 26/2009.

PENTIKÄINEN, M.: Creating an Integrated Society and Recognising Differences: The Role and Limits of Human Rights, with Special Reference to Europe, Acta Universitatis Lapponiensis 140, Lapland University Press, Lapin yliopistokustannus 2008. (Väitöskirja)

PENTIKÄINEN, M.: “Equality and Non-Discrimination – the Cornerstone of International Human Rights Law”, Mainstreaming Equality and Non-discrimination in Theory and Practice. Experiences from the Join in Project, P. Artemjeff & K. Henriksson (eds.), Cosmoprint 2006, s. 68–84.

PENTIKÄINEN, M.: “Ihmisoikeudet, tasa-arvo ja ‘oikeus’ olla erilainen”, Oikeus 3/2006, s. 425–431.

PENTIKÄINEN, M.; “Ihmiskauppaa, naiskauppaa ja lapsikauppaa – nykyajan orjakauppaa Euroopassa”, Lapsi ja perhe Euroopan unionissa, T. Kallio & U. Ojala (toim.), Lastensuojelun keskusliitto, Gummerus Kirjapaino 2006, s. 65–85.

PENTIKÄINEN, M.: “International Human Rights and the Protection and Promotion of Minority and Indigenous Cultures”, Arctic Governance, T. Koivurova & T. Joona (eds.), Juridica Lapponica No. 29, 2004, s. 150–180.

PENTIKÄINEN, M.: “Tasa-arvoperiaate ihmisoikeusperiaatteena. Kansainväliset ihmisoikeudet ja naiset – näkymättömästä näkyvämmäksi”, Tasa-arvopolitiikan haasteet, A. Holli, T. Saarikoski & E. Sana (toim.), Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, STM, WSOY 2002, s. 70–98.

PENTIKÄINEN, M.: Johdantoartikkelit osioihin ”Naiset” ja ”Asiakirjoja Euroopan ulkopuolelta”, Ihmisoikeudet 2000-luvulla – sopimuksia ja asiakirjoja, Ihmisoikeusliitto ja Edita 2002, s. 816–825, 913–921.

NOUSIAINEN, K. & PENTIKÄINEN, M.: “Suomen ihmisoikeusvelvoitteet ja syrjinnän poistaminen”, Naisten ihmisoikeuksien käsikirja, M. Herrlin (toim.), Lakimiesliiton kustannus 1998, s. 57–88.

PENTIKÄINEN, M.: “Uskonto, etnisyys ja poliittiset konfliktit”, Uskonto ja ihmisoikeudet, J. Pirjola & E. Pulkkinen, SR-kustannus 1998, s. 89–107.

Ihmisoikeudet – sata kansainvälistä asiakirjaa ‑käsikirja, Ihmisoikeusliitto 1994. Merja Pentikäinen oli toimitusryhmän jäsen ja toisen, vuonna 1995 ilmestyneen painoksen toimittaja.

PENTIKÄINEN, M. & SCHEININ, M.: “A Comparative Study of the Monitoring Mechanisms and the Important Institutional Frameworks for Human Rights Protection within the Council of Europe, the CSCE and the European Community”, Monitoring Human Rights in Europe; Comparing International Procedures and Mechanisms, A. Bloed, L. Leicht, M. Nowak & A. Rosas (eds), Kluwer Academic Publishers 1993, s.  93–119.

PENTIKÄINEN, M.: Human Rights Commitments within the CSCE Process: Nature, Contents and Application in Finland, ulkoministeriön yhteydessä toimivan kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan julkaisu n:o 3. Ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1992, toinen uudistettu painos vuonna 1994.

Hanna Liappisin (ent. Virtanen) julkaisuja:

SILVOLA, H., KUISMA, M., LIAPPIS, H., PENTIKÄINEN, M.: Globaali vastuu: Käsite ja indikaattorit Suomen kestävän kehityksen edistämiseksi. Valtioneuvoston kanslian tilaama selvitysraportti Suomen verrokkimaissa käytössä olevista ja kansainvälisissä järjestöissä kehitetyistä globaalin vastuun indikaattoreista. 22.4.2021.

PENTIKÄINEN, M. & LIAPPIS, H.: Keskuskauppakamarin Ihmisoikeussitoumus – turvallinen, syrjimätön ja vastuullinen organisaatio. Taustoitus & hakuopas, Keskuskauppakamari 2020.

YRJÖ-KOSKINEN, E., PENTIKÄINEN, M. & LIAPPIS, H: ”Tapaus Vastaamo nosti tietosuojan esille – Ihmisoikeusvastuun merkitys yritystoiminnassa kasvaa”, mielipidekirjoitus, Kauppalehti 19.11.2020.

LIAPPIS, H.: “Global Compact ympäristövastuun perustaksi”, Global Compact Network Finland ‑blogi 15.9.2020.

LIAPPIS, H. & VILJASAARI, M.: Green Activities ‑kriteeristö luontoyrittäjille, 2019. Saatavilla osoitteessa www.greenkey.fi

LIAPPIS, H., PENTIKÄINEN, M. & VANHALA, A.: “Perheyrityksillä ja yritysvastuulla sama nimittäjä”, Perheyritysten liiton blogi 13.6.2019.

LIAPPIS, H., PENTIKÄINEN, M. & VANHALA, A.: Menesty yritysvastuulla – Käsikirja kokonaisuuteen. Edita 2019.

RONIOTES, A., MALOTIDI, V., VIRTANEN, H. & VLACHOGIANNI, T.: A handbook on the Public Participation Process in the Mediterranean. A tool for achieving Sustainable Development. Textbook version of the MedPartnership e‑learning module, 2015.

RISKU-NORJA H., HELENIUS, J., HIETALA, R. & VIRTANEN, H.: Feasibility and environmental impacts of re-localising food production. Case study from Finland.  NJF seminar 456: Local Food — a step towards better and more environmentally friendly products. 18th-19th of September 2012, Sorø, Denmark.

PESONEN, I. & VIRTANEN, H.: ”Ympäristöjärjestelmät hevostaloudessa”, Ympäristö ja Terveys 5/2008.

RISKU-NORJA, H., HIETALA, R. & VIRTANEN, H.: ”Localisation of primary food production in Finland: production potential and environmental impacts of food consumption patterns”,  Agricultural and Food Science 17, 2008, s. 127–145.

VIRTANEN, H. (toim.): EMAS ympäristöselonteko, MTT 2008.

VIRTANEN, H., PESONEN, I., HYYPPÄ, S. & TANHUANPÄÄ, J.: Ekologinen ja turvallinen hevostapahtuma – opas järjestäjälle, 2008. (https://www.hippos.fi/files/1373/talliopas08.pdf)

PESONEN, I., VIRTANEN, H. & JANSSON, H. (toim.): Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli – opas vastuulliseen tallitoimintaan, 2008.

VIRTANEN, H. & PESONEN, I.: ”Hevostaloutta ympäristöä kunnioittaen”, Maaseudun Tiede 65, 9.6.2008. (http://www.mtt.fi/maaseuduntiede/pdf/mtt-mt-v65n02s03.pdf [Tiivistelmä])

VIRTANEN, H., PESONEN, I. & PAKARINEN, S.: Ympäristöjärjestelmien soveltaminen hevostalouteen — EquineLife-Hanke, A. Hopponen (toim.), Maataloustieteen Päivät 2008, esitelmät ja posterit. Suomen maataloustieteellisen seuran tiedote 23: 6 p. (http://www.smts.fi/mpol2008/index_tiedostot/Posterit/ps109.pdf Julkaistu 9.1.2008)

RISKU-NORJA, H., HIETALA, R., VIRTANEN, H. & KETOMÄKI, H.: Paikallinen ruokajärjestelmä: ruoantuotanto ja ‑kulutus sekä ympäristövaikutukset. Aineisto ja menetelmät, MTT:n selvityksiä 135, 2007. (https://jukuri.luke.fi/handle/10024/442005)

KATAJAJUURI, J‑M., GRÖÖNROOS, J., USVA, K., VIRTANEN, Y., SIPILÄ, I., VENÄLÄINEN, E., KURPPA, S., TANSKANEN, R., MATTILA, T. & VIRTANEN, H.: ”Broilerin fileesuikaleiden tuotannon ympäristövaikutukset ja kehittämismahdollisuudet”, Maa- ja elintarviketalous 90, 2006.

SEPPÄNEN, L., ARO-HEINILÄ, E., HELENIUS, J., HIETALA-KOIVU, R., KETOMÄKI, H., MIKKOLA, M, RISKU-NORJA, H., SINKKONEN, M. & VIRTANEN, H.: Paikallinen ruokajärjestelmä: ympäristö- ja talousvaikutuksia sekä oppimishaasteita, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Raportteja, 2006. (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/222490)

VIRTANEN, H. & PESONEN, I.: ”EquineLife-hanke tähtää systemaattiseen ympäristöajatteluun”, Jalostus & kasvatus 2/2006, s. 11–12.

VIRTANEN, H. & NOUSIAINEN, J.: ”Nitrogen and phosphorus balances on Finnish dairy farms”, Agricultural and Food Science 14, 2005, s. 166–180.