Vastuullinen hankinta

Asiakkaat, kansalaisjärjestöt ja media kiinnittävät usein erityistä huomiota organisaatioiden hankintojen vastuullisuuteen. Globaalit markkinat tuovat haasteita hankintaketjun vastuullisuuden määrittämiseen ja hallintaan. Sidosryhmien yrityksiltä odottamat toimet eivät aina tunnu kohtuullisilta eivätkä ole aina realistisiakaan, eikä yrityksissäkään usein ymmärretä millaista hankintaverkostojen hahmottamista niiltä voidaan käytännössä edellyttää.

Tarjoamme käytännön opastusta vastuullisten hankintojen tekemiseen ja konsultoimme asiakkaitamme due diligence ‑vaatimuksen noudattamisessa hankinnassa. Autamme asiakkaita myös niiltä odotettujen ennakkoarviointien ja ‑toimien selvittämisessä ja tekemisessä sekä hankintasopimuksiin liittyvissä vastuukysymyksissä.

Asiakaspalaute:

“Oli todella hyödyllistä saada Opinio Jurisin asiantuntijalta vastuullista hankintaa koskevaa sparrausta. Tajusin ettei monimutkaisia hankintaketjuja tarvitse hallita kattavasti. Opin arvioimaan hankintaan liittyviä riskejä fiksusti, mikä auttoi myös kohdistamaan järkevämmin vastuullisuustyöhön käytettyjä resursseja.”