Vastuullisuusstrategiat ja ‑ohjelmat

Vastuullisuusstrategiat ja ‑ohjelmat ovat tärkeitä välineitä vastuullisuuden integroimisessa omaan toimintaan.

Tarjoamme sparrausta yritysten vastuullisuusstrategioiden ja ‑ohjelmien laatimiseen ja päivittämiseen. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan toiminnan olennaiset ja vaikuttavat yritysvastuun näkökohdat ja niiden nivoutumisen liiketoiminta- ja viestintästrategiaan. Konsultoimme myös vastuullisuusstrategian jalkauttamisessa ja vastuullisuuden johtamisessa sekä autamme määrittämään asiakkaalle sopivat mittarit vastuullisuutta koskevien strategisten linjausten toteutumisen seuraamiseksi. Lisäksi tuemme asiakkaitamme toimintatapaohjeiden (Code of Conduct) ja yrityksen ihmisoikeussitoumuksen laatimisessa.

Asiakaspalaute:

“Etsimme sparrausapuja yrityksemme vastuullisuusstrategian laatimiseen. Saimme Opinio Jurisilta juuri sitä mitä tarvitsimme tähän työhön.”