Vastuullisuusviestintä ja ‑raportointi

Vain viestimällä tehokkaasti, oikeilla termeillä ja oikeissa kanavissa yrityksen ja organisaation vastuullinen toiminta saadaan näkyviin eri sidosryhmille. Vastuullisuusviestinnässä tulee myös huomioida eri sidosryhmien tietotarpeet.

Vastuyllisuusraportointi on osa vastuullisuusviestintää. Autamme asiakkaitamme varautumaan vahvistuvan lainsäädännön vaatimuksiin, kuten tulevaan kestävyysraportointidirektiiviin (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), joka korvaa nykyisen, ei-taloudellisen tiedon raportointidirektiivin (Non-Financial Reporting Directive, NFRD). Lisäksi autamme asiakkaitamme ymmärtämään vastuullisuusviestinnän ja ‑raportoinnin mahdollisuudet strategisen kilpailuedun saavuttamisessa sekä hyödyntämään vastuullisuusviestintää ja ‑raportointia osana maineenhallintaa.

Tarjoamme ratkaisuja sekä sisäiseen että ulkoiseen vastuullisuusviestintään, viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta koulutuksiin.

Asiakaspalaute:

“Halusimme parantaa vastuullisuusraporttiamme ja pyysimme ehdotuksia Opinio Jurisin asiantuntijoilta. He tekivät toimittamaamme tekstiin niin hyviä parannuksia, että luin materiaalin yhdeltä istumalta. Oli todella mielenkiintoista, hyvin kirjoitettua ja hyvin jäsenneltyä tekstiä!”