Vastuullisuusviestintä ja ‑raportointi

Aito vastuullinen tekeminen ja vastuullisuusviestintä liittyvät saumattomasti yhteen. Vastuullinenkaan tekeminen ei realisoidu hyötynä yritykselle, mikäli siitä ei viestitä. Vastuullinen konkreettinen toiminta pitää myös osata sanoittaa vastuullisuuskielelle.

Eri sidosryhmien, kuten asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja sijoittajien, kiinnostus yrityksen vastuullisuuteen vahvistuu jatkuvasti. Myös ihmisten kiinnostus tehdä töitä vastuullisille yrityksille kasvaa. Monet järjestöt ja mediakin seuraavat aktiivisesti yritysten vastuullisuuden toteutumista. Vain viestimällä tehokkaasti, oikeilla termeillä ja oikeissa kanavissa yrityksen vastuullinen toiminta saadaan näkyviin eri sidosryhmille. Vastuullisuudesta viestiminen auttaa esimerkiksi asiakasta tekemään valintojaan omien (vastuullisuus)arvojensa mukaisesti. Viestinnän keinoin toteutettu vuorovaikutus sidosryhmien kanssa auttaa ymmärtämään yritykseen kohdistettuja odotuksia.

Tarjoamme asiakkaillemme tukea johdonmukaisen, läpinäkyvän ja vaikuttavan vastuullisuusviestinnän ja ‑raportoinnin suunnitteluun ja toteutukseen. Opastamme viestimään vastuullisista teoista ja sanoittamaan yrityksen arkisen tekemisen sidosryhmiä puhuttelevalle vastuullisuuskielelle. Tarjoamme asiantuntijoidemme ja yhteistyökumppaneidemme avulla viestintäapua sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään, viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta koulutuksiin.

Asiakaspalaute:

“Halusimme parantaa vastuullisuusraporttiamme ja pyysimme ehdotuksia Opinio Jurisin asiantuntijoilta. He tekivät toimittamaamme tekstiin niin hyviä parannuksia, että luin materiaalin yhdeltä istumalta. Oli todella mielenkiintoista, hyvin kirjoitettua ja hyvin jäsenneltyä tekstiä!”