Vastuullisuusviestintä ja ‑raportointi

Vain viestimällä tehokkaasti, oikeilla termeillä ja oikeissa kanavissa yrityksen vastuullinen toiminta saadaan näkyviin eri sidosryhmille. Juuri tätä on vastuullisuusviestintä. Vastuullisuusviestinnän keinoin toteutettu vuorovaikutus sidosryhmien kanssa auttaa ymmärtämään yritykseen kohdistettuja odotuksia. Vastuullisuusraportointi on tärkeä keino viestiä vastuullisuudesta avoimesti.

Autamme asiakkaitamme varautumaan vahvistuvan lainsäädännön vaatimuksiin, kuten tulevaan kestävyysraportointidirektiiviin (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), joka korvaa nykyisen, ei-taloudellisen tiedon raportointidirektiivin (Non-Financial Reporting Directive, NFRD). Lisäksi autamme asiakkaitamme ymmärtämään vastuullisuusviestinnän ja ‑raportoinnin mahdollisuudet strategisen kilpailuedun saavuttamisessa sekä hyödyntämään vastuullisuusviestintää ja ‑raportointia osana maineenhallintaa.

Tarjoamme ratkaisuja sekä sisäiseen että ulkoiseen vastuullisuusviestintään, viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta koulutuksiin.

Olemme tehneet mm. seuraavanlaisia vastuullisuusviestinnän konsultaatioita suomeksi ja englanniksi:

  • Olennaisuusanalyysit
  • Vastuullisuusraportin sisällöntuotanto
  • Vastuullisuusviestinnän sisällöntuotanto ja suositukset

Voit toteuttaa kanssamme vastuullisuusraportin seuraavien viitekehysten mukaisesti:

  • Kestävyysraportointidirektiivi (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD)
  • Global Compact
  • Global Reporting Initiative (GRI)
  • The UN Guiding Principles Reporting Framework
  • Sustainability Accounting Standards Board (SASB)

Yhteistyössä kumppaniemme kanssa voimme tarjota kokonaisratkaisuja yhden luukun periaatteella – voimme esimerkiksi tuottaa vastuullisuusraportin alusta loppuun, valitun viitekehyksen mukaisesti ja tulevaa kestävyysraportointidirektiiviä silmälläpitäen, sisältösuunnitelmasta ja olennaisuusanalyysistä lähtien aina taittoon ja julkistamiseen saakka.

Kaikessa toiminnassamme tavoitteenamme on asiakkaan sisäisen vastuullisuusosaamisen vahvistuminen.

Asiakaspalaute:

“Halusimme parantaa vastuullisuusraporttiamme ja pyysimme ehdotuksia Opinio Jurisin asiantuntijoilta. He tekivät toimittamaamme tekstiin niin hyviä parannuksia, että luin materiaalin yhdeltä istumalta. Oli todella mielenkiintoista, hyvin kirjoitettua ja hyvin jäsenneltyä tekstiä!”