Yritysvastuukartoitus Partnerlinelle

 

Piha‑, parkki- ja tiealueiden korjaukseen ja rakentamiseen erikoistuneen pk-yritys Partnerlinen omistajat halusivat yrityksensä vastuullisen toiminnan paremmin näkyviin yrityksen julkiseen viestintään, lähinnä yrityksen verkkosivuille. Tätä varten he halusivat teettää ulkopuolisilla asiantuntijoilla yritystä koskevan riippumattoman yritysvastuukartoituksen.

Asiantuntijamme tekivät yhteistyökumppaninsa kanssa kartoituksen, jossa selvitettiin yrityksen toimintaa taloudellisen, ympäristö- ja sosiaalisen vastuun osa-alueilla ja nostettiin esiin sekä riskejä että liiketoimintamahdollisuuksia. Tulosten perusteella Partnerlinelle tehtiin toimenpide-ehdotuksia sen jo vastuullisen toiminnan näkyväksi tekemiseksi viestinnän keinoin ja yritysvastuun edelleen vahvistamiseksi.