Yritysvastuun maa- ja kumppaniriskianalyysi Cloudialle

 

Cloudia kuuluu Suomen johtaviin hankintaratkaisujen ja sopimushallinnan digitalisoinnin ohjelmisto- ja palveluyrityksiin. Yritys oli laajentanut toimintaansa uudelle Lähi-idän markkinalle, josta se oli teettänyt due diligence ‑selvityksen. Liiketoimintariskien lisäksi Cloudia halusi tunnistaa myös kyseiseen markkina-alueeseen liittyviä yritysvastuuriskejä.

Asiantuntijamme tekivät yhteistyökumppaninsa kanssa Cloudialle yritysvastuunäkökohtia kartoittavan maa- ja kumppaniriskianalyysin. Analyysissä käytiin läpi erityisesti ihmisoikeuksiin sekä korruptioon ja lahjontaan liittyviä riskejä. Lisäksi asiantuntijamme sparrasivat yritystä valmistautumaan viestinnällisesti sidosryhmiltä mahdollisesti tuleviin, kyseistä markkina-aluetta ja yhteistyökumppania koskeviin kysymyksiin konkreettisella/käytännönläheisellä Q&A‑menetelmällä.