Blogi

Miksi yritysvastuudirektiivi on tärkeä?

Profile picture for user Juho Saloranta
Opiniojuris Blogi

Olet varmasti kuullut EU:n yritysvastuudirektiivistä, joka on viime aikoina ollut esillä mediassa, kun eduskunta ja Eurooppa-neuvosto ovat keskustelleet direktiivin sisällöstä. Vaikka lopullisessa tekstissä on monta poliittista kompromissia, yritysvastuudirektiivi on tuiki tarpeellinen instrumentti yhteisten pelisääntöjen selkeyttämiseksi. Puhutaan ns. "game changerista".

Miksi vastuullisuusjuristi?

Profile picture for user Juho Saloranta
Vastuullisuusjuristit kuvituskuva

Yritysvastuun “sääntelytsunamin” myötä yritysten tulee integroida juridinen osaaminen osaksi vastuullisuustyön palettia. Yritysvastuun oikeudellistuessa juristien on tultava aktiivisesti mukaan yritysvastuun edistämistyöhön.

Moninaisuustyö ankkuroitava lakeihin

Profile picture for user Merja Pentikäinen
Kuvituskuva kädet yhdessä

Moninaisuus on noussut näkyväksi teemaksi yritysten ja organisaatioiden sosiaalisessa vastuussa. Diversity, equity & inclusion -sanoista tulevasta DEI-lyhenteestä on tullut laajasti käytetty käsite. Uskottava moninaisuustyö on ankkuroitava lainsäädännön vaatimuksiin. 

Yritysten velvoite puuttua pakkotyöhön vahvistuu

Profile picture for user Juho Saloranta
Yritysten velvoite puuttua pakkotyöhön vahvistuu

Viime vuosina yritysvastuusääntelyn määrä on lisääntynyt merkittävästi. Yritysvastuun oikeudellistuminen on tämän vuosikymmenen trendi. Sääntelytsunamin edessä kaikkien yritysten kannattaakin ennakoida tulevaa sääntelyä.