Palvelut

Vastuullisuudesta saatavien hyötyjen realisoiminen edellyttää vastuullisuutta koskevan sääntelyn ymmärtämistä ja toteuttamista. Tarjoamme apua yritysvastuun kompleksisen normikentän selkeyttämisessä ja vastuullisuuden jalkauttamisessa. Autamme yritystäsi vahvistamaan liiketoimintaansa korkealaatuisten ja tutkittuun tietoon perustuvien sparrausten, valmennusten ja vastuullisuuskonsultoinnin avulla. Palvelut toteutetaan aina täsmätarpeenne huomioiden. 

Yritysten lisäksi palvelemme vastuullisuus- ja kestävyyskysymyksissä mielellämme myös järjestöjä ja julkishallinnon toimijoita.

Keskeiset palvelukokonaisuudet on esitelty ohessa. 

Kuva
Opiniojuris
Vastuullisuuspolku

Sääntelystä yritysvastuun vaatimukset

Yritysvastuun raamit, teemat ja vaatimukset määrittyvät sääntelyn pohjalta. Aidon yritysvastuun toteuttaminen edellyttää tämän sääntelyn ymmärtämistä ja toteuttamista. Tarjoamme yrityksille räätälöityjä infopaketteja ja sparrauksia asiakkaan toiveet huomioiden. 

Sosiaalinen vastuu ja ihmisoikeusvastuu

Ihmisten hyvää kohtelua määrittävä sosiaalinen vastuu on yksi yritysvastuun kolmesta keskeisestä osa-alueesta. Autamme räätälöidyin sparrauksin yrityksiä ymmärtämään, mitä sosiaalinen vastuu sen perustana oleva ihmisoikeusvastuu tarkoittavat ja miten yritys niihin panostamalla parantaa tuottavuuttaan ja tulostaan.

Yrityksen huolellisuusvelvoite (HRDD)

Huolellisuusvelvoite (due diligence (DD)) on yritysvastuun toteuttamisen ytimessä. Autamme yrityksiä ymmärtämään erityisesti ihmisoikeuksia koskevan huolellisuusvelvoitteen (human rights due diligence (HRDD)) sisällön ja vaatimukset ja tuemme sen toteuttamisessa.

Yritysvastuun (ESG) nykytila-analyysi ja tiekartta

Nykytila-analyysi on konkreettisen yritysvastuutyön perusta ja ensimmäinen askel. Autamme yrityksiä määrittelemään niiden vaikutuksia ja riskejä yritysvastuun kaikilla osa-alueilla. Nykytila-analyysin jälkeen on mahdollista täsmentää konkreettiset yritysvastuun toimenpiteet hyötyjen realisoimiseksi.

Vastuullinen sopiminen liiketoiminnassa

Vastuullinen sopiminen on vahvistuva teema yritysvastuun alueella. Neuvomme miten yritysten tulisi kiinnittää huomiota proaktiiviseen sopimiseen ja jaetun vastuun (shared responsibility) kasvaviin vaatimuksiin sekä miten yksipuolisilla sopimusvelvoitteilla voidaan edistää hankinnan vastuullisuutta.

Yritysvastuun ABC

Tarjoamme yritysvastuun perusinfopaketteja yritysvastuun sisällöstä, merkityksestä ja toteuttamisesta. Yritysvastuu näyttäytyy eri yrityksille erilaisena, sillä yritykselle merkityksellisiin vastuullisuuskysymyksiin ja -vaatimuksiin vaikuttavat mm. yrityksen koko, toimiala ja tuotteet. Tarjoamme räätälöityä, yrityskohtaista sparrausta ja koulutuspaketteja yritysvastuun täsmentämiseksi. 

Yritysvastuu: kansallisten lakien noudattaminen ja lainsäädännön vaatimukset ylittävä vastuullinen liiketoiminta yhteiskunnan hyväksi sekä ympäristön ja ihmisten suojaamiseksi.

(Pentikäinen: Yritys menestyy arvostamalla ihmisiä - ihmisoikeudet yritysvastuun ytimessä, 2018)