Vastuullinen sopiminen liiketoiminnassa

Vastuullinen sopiminen on vahvistuva teema yritysvastuun alueella. Neuvomme miten yritysten tulisi kiinnittää huomiota proaktiiviseen sopimiseen ja jaetun vastuun (shared responsibility) kasvaviin vaatimuksiin sekä miten yksipuolisilla sopimusvelvoitteilla voidaan edistää hankinnan vastuullisuutta.

Kuva

Sopiminen osana vastuullista yritystoimintaa

Koulutuksissamme neuvomme miten yritysten tulisi kiinnittää huomiota proaktiiviseen sopimiseen ja jaetun vastuun (shared responsibility) kasvaviin vaatimuksiin, joita yrityksiä koskevan huolellisuusvelvoitteen tehokas toteuttaminen edellyttää. Opastamme myös miten yksipuolisilla sopimusvelvoitteilla, mukaan lukien sopimuksiin perustuvilla ostokäytännöillä, voidaan edistää hankinnan vastuullisuutta.

Yrityksen tarpeet huomioivan koulutuksen sisällössä huomioidaan esimerkiksi seuraavia elementtejä:

  • Huolellisuusvelvoitetta koskevan tarvekartoituksen suhde yrityksen liiketoimintakontekstiin, alihankkijoihin ja arvoketjuun.
  • Proaktiivisten sopimuskäytänteiden perusteiden (mm. liiketaloudellisten hyötyjen) kirkastaminen.
  • Tiekartta, jossa sparrauksin ja käytännön ohjeistuksin neuvomme, miten yritys voi integroida vastuullisuusvaatimukset sopimuskäytänteisiin. 

Lisää tietoa vastuullisesta sopimisen teoriasta osana Yritysvastuudirektiiviä löydät täältä: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/20555636231165901