Opinio Juris Oy - vastuullisuusjuristit 

Olemme yritysvastuuseen ja kestävään kehitykseen erikoistunut suomalainen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme konkretisoimaan vastuullisuussääntelyyn ja aitoon vastuullisuuteen ankkuroituvat lukuisat hyödyt. 

 • Asiantuntijapalvelumme pohjautuvat tutkimukseen sekä yritysvastuun ja kestävyyden sääntelyosaamiseen. Opinio Juris on Suomen ensimmäinen vastuullisuusjuridiikkaan erikoistunut lakitoimisto.
 • Asiantuntijamme ovat Suomen johtavia yritysvastuun ”ison kuvan”, yritysvastuusääntelyn, sosiaalisen vastuun, ihmisoikeuksien, taloudellisen vastuun ja hyvän hallinnon osaajia.
 • Asiantuntijaverkostomme kautta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme huippuosaamista kaikissa vastuullisuuskysymyksissä.
 • Tarjoamme asiakkaillemme asiantuntijapalveluita ketterästi, räätälöidysti ja kustannustehokkaasti.
Kuva
Opiniojuris Palvelut

Asiantuntijamme

Merja Pentikäinen

Merja Pentikäinen 

merja [dot] pentikainen [at] opiniojuris [dot] fi (merja.pentikainen(a)opiniojuris.fi), 040 566 6695

 
 

 • OTT, DES (Graduate Institute of International Studies, Univ. de Genève), juristi, yritysvastuuasiantuntija, Opinio Juris Oy:n perustaja ja yrittäjä.
 • Merja kuuluu yritysvastuun johtaviin asiantuntijoihin ja on sosiaalisen vastuun ja ihmisoikeusvastuun edelläkävijäasiantuntija Suomessa. Hän on laatinut ulkoministeriön tilauksesta ensimmäisen Suomessa julkaistun selvityksen ihmisoikeuksien merkityksestä yritystoiminnassa (Yritystoiminta ja ihmisoikeudet, Helsingin yliopisto 2009). Hoitaessaan kansainvälisen oikeuden professuuria Turun yliopistossa (2009-2012), Merja toteutti ensimmäisen yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia käsitelleen kurssin oikeustieteen opiskelijoille Suomessa. 
 • Sosiaalisen vastuun lisäksi Merjalla on osaamista myös yritysvastuun muilla osa-alueilla, erityisesti taloudellisen vastuun ja hyvän hallinnon kysymyksissä. 
 • Merjan työhistoria kansainvälisen oikeuden tutkijana ja opettajana (ml. ma. professorina) antaa hänelle vahvan, tutkittuun tietoon perustuvan osaamispohjan. Merja on laatinut useita julkaisuja ihmisoikeuksista ja yritysvastuusta (ks. esimerkkejä julkaisuista alla linkin takana).
 • Sääntelyosaamisen ja yritysvastuun sisältöosaamisen lisäksi Merjan vahvuuksiin kuuluu kyky sanoittaa ylätason vastuullisuuskielen ja yritysten arjen välisiä yhteyksiä.
 • Merjalla on yrittäjäkokemusta yli 20 vuoden ajalta eri yrityksissä. Hän on toiminut täysipäiväisenä yrittäjänä vuoden 2015 alusta alkaen. Vuoden 2021 alussa hän perusti Opinio Juris Oy:n. 
 • Merja on sparrannut vastuullisuus- ja kestävyyskysymyksissä lukuisia erikokoisia yrityksiä ja toiminut asiantuntijana yritysvastuuta edistäville järjestöille (mm. Global Compact Network Finland, FIBS ja Keskuskauppakamari) ja julkishallinnon toimijoille (mm. Business Finland).
 • Merja on toiminut kansainvälisen oikeuden, ihmisoikeuksien ja kansallisen lainsäädännön asiantuntijana eduskunnalle, ministeriöille, tasavallan presidentille, ihmisoikeuskeskukselle ja kansainvälisille järjestöille (mm. YK, OECD). Häneltä on pyydetty lausuntoja yritysvastuusääntelyn kehittämishankkeissa ja hän on ollut kutsuttuna asiantuntijana eduskunnassa yritysvastuulainsäädäntöä koskevissa valiokuntakuulemisissa.
 • Merja on ollut Yritysvastuuoikeuden yhdistyksen hallituksessa yhdistyksen perustamisesta (2020) asti ja ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa useita yhdistyksen tilaisuuksia.
 • Tutustu tästä valikoimaan Merjan julkaisuja.
Juho Saloranta

Juho Saloranta

juho [dot] saloranta [at] opiniojuris [dot] fi (juho.saloranta(a)opiniojuris.fi), 041 548 5769

  
 

 • OTM, väitöskirjatutkija (OTT-tutkinto, Itä-Suomen yliopisto), yritysvastuujuristi, Opinio Juris Oy:n osakas, yrittäjä.
 • Juho on erikoistunut väitöskirjatutkimuksensa kautta yritysvastuun oikeudellistumiseen. Hän on kirjoittanut artikkeleita yrityksiä koskevan huolellisuusvelvoitteen, oikeussuojan ja vastuullisen sopimisen teemoista. Väitöskirjaprojektinsa aikana hän on ollut vierailevana tutkijana Max Planck Instituutissa Heidelbergissa, China-EU School of Law’ssa Beijingissä sekä Berkeleyn Yliopistossa Kaliforniassa.
 • Juho on suorittanut Hankenin CR Modulen. Tämä yritysvastuuseen keskittyvä opintokokonaisuus yhdistelee useiden tieteenalojen oppeja eri toimijoiden näkökulmasta. Hän on myös suorittanut "Doing Business Right - The UNGP on Business and Human Rights: From Theory to Practice" -sertifikaatin Asser Instituutissa Haagissa.
 • Juho on seurannut yritysvastuusääntelyn kehitystä läheltä Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnassa, parlamentaarikon avustajana ja lainsäädäntösihteerinä eduskunnassa. Näissä tehtävissä Juholle on kertynyt monipuolista työkokemusta ihmisoikeuskysymyksistä.
 • Juho toimii Yritysvastuuoikeus-kurssin vastuuopettajana Itä-Suomen yliopistolla. Kurssilla tunnistetaan yritysvastuun keskeiset yksityis-, julkis- ja kansainvälisoikeudelliset rakenteet, sovelletaan monipuolisesti yksityis- ja julkisoikeudellisia normeja erilaisiin yritysvastuuoikeudellisiin ongelmiin ja tapauksiin sekä tarkastellaan kriittisesti yritysvastuuseen liittyviä oikeudellisia ilmiöitä ja ongelmia.
 • Juho on kouluttanut yrityksiä, järjestänyt workshopeja ja luennoinut erilaisissa tilaisuuksissa yritysvastuuteemoista.
 • Juho on vuonna 2020 toimintansa aloittaneen Yritysvastuuoikeuden yhdistyksen puheenjohtaja ja perustajajäsen. Yhdistyksen kautta Juho on järjestänyt kymmeniä tilaisuuksia erilaisista yritysvastuun oikeudellisista teemoista.
 • Tutustu tästä Juhon julkaisuihin.

Yhteistyökumppaneitamme

Eeva-Sofia Anttonen

Eeva-Sofia Anttonen, Lawyers Designing Equality Oy

Eeva-Sofia on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiin erikoistunut juristi ja oikeusmuotoilija (Legal Design). Hänellä on työkokemusta erilaisissa oikeudellisissa tehtävissä mm. työsuojelutarkastajana, ammattiliiton juristina, juristina lakiasian- ja asianajotoimistoissa, julkisena oikeusavustajana, erityisasiantuntija Digi- ja väestötietovirastossa sekä toiminnanjohtajana Women in Film and Television Finland (Wift) ry:ssä. Eeva-Sofia konkretisoi juridiikkaa käytäntöön palvelu- ja oikeusmuotoilun keinoin ja digitaalisten työkalujen avulla.

Miia Hapuoja

Miia Hapuoja, Bethics Oy

Miialla on poikkeuksellista pitkän linjan käytännön vastuullisuustyön osaamista liiketoiminnan puolella. Hän on toiminut sosiaalisen vastuun, ihmisoikeusvaatimusten sekä HR:n kansainvälisissä asiantuntija- ja johtotehtävissä (Nokia, Microsoft, Huhtamäki) vuodesta 2006 lähtien. Työ on sisältänyt strategiatyötä, sosiaalisten riskien arviointia, sosiaalisia auditointeja (SA8000) sekä koulutuksia. Miialle on myös tuttua konkreettinen vastuullisuustyö esimerkiksi tehdastasolla ja osto-organisaatioissa. Tällä hetkellä Miia hyödyntää vankkaa osaamistaan yrittäjänä. (Ks. www.bethics.fi

Luontoa Consultingin asiantuntijat

Luontoa Consulting Oy

Luontoa Consulting on ketterä ja asiantunteva kumppani kaiken kokoisille organisaatioille vastuullisuustavoitteiden yhdistämisessä liiketoimintaan. Luontoa keskittyy työssään ympäristövastuuseen, luonnon monimuotoisuuteen sekä sidosryhmätyön tukemiseen. Yrityksen perustajakolmikko Johanna Haapala, Lauri Moisander ja Inka Musta on työskennellyt vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä aina kansainvälisistä pörssiyrityksistä startupeihin, kansalaisjärjestöihin, valtionhallintoon ja edunvalvontaorganisaatioihin. Luontoa toteuttaa kaikenkokoiset yritysvastuuseen liittyvät projektit, kuten vastuullisuusstrategiat, vastuullisuusraportoinnissa tukeminen, yritysten luontovaikutusten arvioinnit ja niiden mittaaminen sekä sidosryhmätyön tukeminen. (ks. www.luontoaconsulting.fi)

Mika Kuisma

Mika Kuisma

KTT Mika Kuisma on pitkäaikaisimpia vastuullisen liiketoiminnan asiantuntijoita Suomessa. Hän on toiminut yritysten johtamisen ja liiketoiminnan tutkijana ja yritysvastuun opettajana yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa noin 30 vuoden ajan. Mika on osallistunut lukuisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkimushankkeisiin, jotka ovat liittyneet esimerkiksi teknologioiden ja liiketoimintojen laajempien vaikutusten arviointiin yritysvastuun näkökulmasta. Mikalla on osaamista myös yritysvastuun mittaamisessa ja raportoinnissa. Hän on tehnyt yhteistyötä monien eri toimialojen ja erikokoisten yritysten kanssa.

Hanna Silvola

Hanna Silvola

KTT Hanna Silvola on laskentatoimen apulaisprofessori Hankenin kauppakorkeakoulussa. Hänen erityisiä osaamisalueitaan ovat mm. ESG-mittaaminen, yritysvastuuraportointi, vastuullinen sijoittaminen ja kestävä rahoitus. Aktiivisten kansainvälisten tutkimuskontaktien lisäksi Hanna on johtanut mm. Liikesivistysrahaston rahoittamaa tutkimushanketta “Yritysvastuun ja taloudellisen arvonluonnin yhteys: Vastuullisen liiketoiminnan mittaaminen ja analysointi ESG-informaation avulla”. Hanna on toiminut asiantuntijana mm. eduskunnalle ja Suomen yritysvastuuraportointikilpailun tuomaristossa. Hän on kanssakirjoittajana Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin -teoksessa (julkaistu myös englanniksi nimellä Sustainable Investing: Beating the Market with ESG). Hanna toimii myös yritysjohdon kouluttajana.

Referenssit

Autamme erityisesti yrityksiä hyötymään vastuullisesta liiketoiminnasta. Lisäksi teemme yhteistyötä julkishallinnon toimijoiden ja järjestöjen kanssa vastuullisuuden vauhdittamiseksi.

Vastuullisuutemme

Missiomme on tukea vastuullisuusjuridiikan osaamisellamme yrityksiä tekemään vastuullista ja kestävää liiketoimintaa. Elämme niin kuin opetamme, eli perustamme omankin toimintamme vastuullisuuteen.