Yritysvastuun ABC

Tarjoamme yritysvastuun perusinfopaketteja yritysvastuun sisällöstä, merkityksestä ja toteuttamisesta. Yritysvastuu näyttäytyy eri yrityksille erilaisena, sillä yritykselle merkityksellisiin vastuullisuuskysymyksiin ja -vaatimuksiin vaikuttavat mm. yrityksen koko, toimiala ja tuotteet. Tarjoamme räätälöityä, yrityskohtaista sparrausta ja koulutuspaketteja yritysvastuun täsmentämiseksi. 

Kuva
Kuvituskuva shakkinappulat

Perustiedot yritysvastuusta räätälöidysti

Tarjoamme yritysvastuun perusinfopaketteja yritysvastuuseen vasta tutustuville yrityksille tai vastuullisuuden osaamisen laajentamista yrityksen sisällä haluaville toimijoille. Yritykselle merkityksellisiin vastuullisuuskysymyksiin vaikuttavat yrityksen toimiala, tuotteet ja toimintakontekstit. Yritykseen kohdistettuihin vastuullisuusodotuksiin ja -vaatimuksiin (ml. huolellisuusvelvoitteen toteuttaminen) vaikuttavat myös yrityksen koko ja omistajuus, minkä vuoksi infopakettimme räätälöidään aina asiakasyrityksen tarpeita vastaavaksi.

Tarjoamme yrityksille yrityskohtaista sparrausta ja koulutuspaketteja yrityksen yritysvastuun täsmentämiseksi. 

Infopaketti sisältää esimerkiksi seuraavia elementtejä:

  • Miksi yritysvastuu kannattaa?
  • Mikä on yritysvastuun sisältö?
  • Miten yritysvastuuta käytännössä toteutetaan?
  • Mitä yritysvastuu konkreettisesti tarkoittaa asiakasyritykselle?

Sisältö räätälöidään myös yrityksen sisäisen kohderyhmän mukaan. Kohderyhmä voi olla esimerkiksi yritysjohto, vastuullisuustiimi, jokin funktio, useammat funktiot tai laajemmin yrityksen henkilöstö.