Yrityksen huolellisuusvelvoite (HRDD)

Huolellisuusvelvoite (due diligence (DD)) on yritysvastuun toteuttamisen ytimessä. Autamme yrityksiä ymmärtämään erityisesti ihmisoikeuksia koskevan huolellisuusvelvoitteen (human rights due diligence (HRDD)) sisällön ja vaatimukset ja tuemme sen toteuttamisessa.

Kuva
Opiniojuris

Huolellisuusvelvoite on avainasemassa yritysvastuun toteuttamisessa

Huolellisuusvelvoitteen keskeinen merkitys näkyy yritysvastuusääntelyssä, muun muassa YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevissa ohjaavissa periaatteissa ja EU:n normeissa. Huolellisuusvelvoitteen (sekä human rights due diligence (HRDD) että environmental due diligence) sisällön ja sen määrittämien vaatimusten ymmärtäminen on avainasemassa yritysvastuun toteuttamisessa. Huolellisuusvelvoite määrittelee sen miten hyvin yrityksen on tunnettava arvoketjunsa ja millaisiin toimiin sen on ryhdyttävä täyttääkseen siltä vaadittu riittävä huolellisuus. Huolellisuusvelvoite määrittelee erilaisille, muun muassa erikokoisille, yrityksille osin erilaisia vastuullisuusvaatimuksia. 

Autamme yrityksiä ymmärtämään huolellisuusvelvoitteen sisällön ja vaatimukset sekä tuemme sen toteuttamisessa. Koulutuspaketti tai konkreettinen huolellisuusvelvoitteen toteuttamistuki yritykselle räätälöidään yrityksen tarpeisiin. Sisällöissä huomioidaan esimerkiksi seuraavia elementtejä:

  • Huolellisuusvelvoite yritysvastuun ytimessä: sisältö ja merkitys yritykselle.
  • Huolellisuusvelvoite yritysvastuusääntelyssä.
  • Yrityksen ihmisoikeusvastuuseen liittyvä huolellisuusvelvoite (HRDD)
    • HRDD yritysvastuusääntelyssä: erityisesti YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet & EU:n sääntely.
    • HRDD-prosessin elementit (ml. human rights impact assessment (HRIA)) ja toteuttaminen.
  • Yrityksen ympäristövastuuseen liittyvä huolellisuusvelvoite.
  • Huolellisuusvelvoitteen toteuttaminen käytännössä: mm. eri funktioiden roolit, laatujärjestelmät, auditoinnin merkitys ja haasteet jne.

Yksityiskohtaisempi koulutus tai konkreettinen tuki toteutetaan yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa.