Sosiaalinen vastuu ja ihmisoikeusvastuu

Ihmisten hyvää kohtelua määrittävä sosiaalinen vastuu on yksi yritysvastuun kolmesta keskeisestä osa-alueesta. Autamme räätälöidyin sparrauksin yrityksiä ymmärtämään, mitä sosiaalinen vastuu sen perustana oleva ihmisoikeusvastuu tarkoittavat ja miten yritys niihin panostamalla parantaa tuottavuuttaan ja tulostaan.

Kuva
Kuvituskuva palapeli

Sosiaalinen vastuu on yritysvastuun ytimessä

Ihmisten hyvää kohtelua määrittävä sosiaalinen vastuu on yksi yritysvastuun kolmesta keskeisestä osa-alueesta (ESG:ssä Social-osio). Sosiaalisen vastuun perustana on ihmisoikeusvastuu, jonka päälle rakentuvat muut sosiaalisen vastuun kysymykset.

Autamme sparrauksillamme yrityksiä ymmärtämään, mitä sosiaalinen vastuu ja ihmisoikeusvastuu tarkoittavat ja miten niihin panostaminen kannattaa myös taloudellisesti.

Sisällöissä huomioidaan esimerkiksi seuraavia elementtejä:

 • Sosiaalisen vastuun kokonaisuus: ihmisoikeusvastuu perustana ja sen päälle rakentuvat muut sosiaalisen vastuun kysymykset.
 • Sosiaalisen vastuun toteuttamisen monet hyödyt yritykselle.
 • Ihmisoikeusvastuu: 
  • Mitä ovat ihmisoikeudet? 
  • Miten kansainvälisen oikeuden normeissa määritellyt ja valtioita oikeudellisesti sitovat ihmisoikeudet liittyvät yritystoimintaan?
  • Yrityksen ihmisoikeusvastuu on vastuuta kunnioittaa ihmisoikeuksia (do no harm).
  • YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet (UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)) keskeisenä työkaluna yrityksen ihmisoikeusvastuun toteuttamisessa: ohjaavien periaatteiden sisältö ja vaatimukset yrityksille.
  • Huolellisuusvelvoite (human rights due diligence (HRDD)) vastuun ytimessä.
  • Do no harm & do good: Ensisijaisesti negatiivisten ihimisoikeusvaikutusten estäminen, positiivisten vaikutusten tuottaminen lisäarvona.
 • Sosiaalisen vastuun muut kysymykset, joilla rakennetaan vastuullista ja kestävää yrityskulttuuria.

Sosiaalisen vastuun laaja sparraus toteutetaan yhteistyössä yhteistyökumppanin kanssa.