Opinio Juris - vastuullisuusjuristit

Yritys menestyy toimimalla vastuullisesti. Yritysvastuu vahvistaa yrityksen kannattavuutta, kilpailukykyä, arvoa ja menestymistä myös kansainvälisillä markkinoilla. Kyse on riskienhallinnasta ja liiketoimintamahdollisuuksista. Tutkimukset vahvistavat yritysvastuun toteuttamisen näkyvän positiivisesti tuloksessa. Sääntely määrittää yritysvastuun raamit, teemat ja vaatimukset. Opinio Juris - vastuullisuusjuristit tarjoaa apua yritysvastuun kompleksisen normikentän selkeyttämisessä ja vastuullisuuden jalkauttamisessa.

Tutustu palveluihimme

Kuva
Opiniojuris Palvelut

Opinio Juris Oy on suomalainen yritysvastuun, vastuullisuuden ja kestävän kehityksen asiantuntijayritys

Autamme vauhdittamaan vastuullista toimintaa niin vastuullisuusasioissa alussa kuin jo pidemmälläkin olevissa yrityksissä ja organisaatioissa. Ydinosaamisemme liittyy vastuullisuutta koskevan kansallisen ja kansainvälisen sääntelyn osaamiseen ja sosiaaliseen vastuuseen.

Ota yhteyttä

Miksi yritysvastuu?

Yritysvastuu vahvistaa osaavien työntekijöiden vetovoima- ja pitotekijöitä, alentaa rahoituksen kustannuksia sekä kiinnittää sijoittajien ja asiakkaiden huomiota. Kaikella tällä on positiivisia talousvaikutuksia, jotka heijastuvat myönteisesti yrityksen kannattavuuteen, tuottavuuteen, kilpailukykyyn ja tulokseen.

Lue lisää yritysvastuun hyödyistä

Miksi Opinio Juris?

Koska yritysvastuu määrittyy ja kehittyy vastuullisuussääntelyn määrittämissä raameissa, vastuullisuusjuridiikan ymmärtämisen merkitys korostuu. Tämä sääntelyosaaminen on Opinio Jurisin osaamisen ytimessä. Opinio Juris Oy on yritysvastuuseen ja kestävään kehitykseen erikoistunut yritys, jonka asiantuntijat ovat vastuullisuutta määrittävän sääntelyn kansainvälisestikin tunnustettuja pioneeriosaajia. 

Lue lisää meistä

Kuinka voimme auttaa?

Vastuullisuudesta saatavien hyötyjen realisoiminen edellyttää vastuullisuutta koskevan sääntelyn ymmärtämistä ja toteuttamista. Tarjoamme apua yritysvastuun kompleksisen normikentän selkeyttämisessä ja vastuullisuuden jalkauttamisessa. Autamme yritystäsi vahvistamaan liiketoimintaansa korkealaatuisten ja tutkittuun tietoon perustuvien sparrausten, valmennusten ja vastuullisuuskonsultoinnin avulla. 

Tutustu palveluihimme

Yritysvastuu: kansallisten lakien noudattaminen ja lainsäädännön vaatimukset ylittävä vastuullinen liiketoiminta yhteiskunnan hyväksi sekä ympäristön ja ihmisten suojaamiseksi.

(Pentikäinen: Yritys menestyy arvostamalla ihmisiä - ihmisoikeudet yritysvastuun ytimessä, 2018)