Opinio Juris

-vastuullisuuden asiantuntija

Kaikilta toimijoilta odotetaan nykyisin vastuullisuutta. Nämä odotukset näkyvät myös vahvistuvassa vastuullisuussääntelyssä. Yrityksille vastuullisuus liittyy liiketoiminnan riskienhallintaan, myös uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Vastuullisuus vahvistaa kannattavuutta, kilpailukykyä ja menestystä myös kansainvälisillä markkinoilla. Vastuulliset työnantajat saavat ja pitävät parhaat osaajat.

Opinio Juris Oy on suomalainen yritysvastuun, vastuullisuuden ja kestävän kehityksen asiantuntijayritys. Autamme vauhdittamaan vastuullista toimintaa niin vastuullisuusasioissa alussa kuin jo pidemmälläkin olevissa yrityksissä ja organisaatioissa. Ydinosaamisemme liittyy vastuullisuutta koskevan kansallisen ja kansainvälisen sääntelyn osaamiseen ja sosiaaliseen vastuuseen.

Palvelumme

@ra82510245 @SarasvuoJari @MarinSanna Tutkittu tieto on paljon uskottavampaa kuin mutu-tieto.

About 4 days ago from Merja Pentikäinen’s Twitter via Twitter for Android

”Ihmisoikeussitoumusta valmisteltaessa Keskuskauppakamarille oli tärkeää varmistaa, että sitoumus rakennetaan vastuullisuuden parhaita käytäntöjä ja viimeisintä tutkimustietoa hyödyntäen. Opinio Jurisin asiantuntijoiden korkealaatuinen työpanos ja laaja-alainen asiantuntemus yritysvastuusta ja ihmisoikeuksista olivat avainasemassa tavoitteen saavuttamisessa.”

Antti Turunen, vastuullisuusasiantuntija, Keskuskauppakamari

Miksi

yritysvastuu kannattaa?

Lue artikkelimme

Miksi

Opinio Juris?
.

Lue lisää meistä

Mitä ovat liiketoiminta- ja yritysvastuuriskit?

Lue artikkelimme