Blogi

Miksi vastuullisuusjuristi?

Profile picture for user Juho Saloranta
Vastuullisuusjuristit kuvituskuva

Yritysvastuun “sääntelytsunamin” myötä yritysten tulee integroida juridinen osaaminen osaksi vastuullisuustyön palettia. Yritysvastuun oikeudellistuessa juristien on tultava aktiivisesti mukaan yritysvastuun edistämistyöhön.

Moninaisuustyö ankkuroitava lakeihin

Profile picture for user Merja Pentikäinen
Kuvituskuva kädet yhdessä

Moninaisuus on noussut näkyväksi teemaksi yritysten ja organisaatioiden sosiaalisessa vastuussa. Diversity, equity & inclusion -sanoista tulevasta DEI-lyhenteestä on tullut laajasti käytetty käsite. Uskottava moninaisuustyö on ankkuroitava lainsäädännön vaatimuksiin. 

Yritysten velvoite puuttua pakkotyöhön vahvistuu

Profile picture for user Juho Saloranta
Yritysten velvoite puuttua pakkotyöhön vahvistuu

Viime vuosina yritysvastuusääntelyn määrä on lisääntynyt merkittävästi. Yritysvastuun oikeudellistuminen on tämän vuosikymmenen trendi. Sääntelytsunamin edessä kaikkien yritysten kannattaakin ennakoida tulevaa sääntelyä.

Tulosta ihmisoikeusvastuulla

Profile picture for user Merja Pentikäinen
Watching up

Yritysten vastuullisuus- ja kestävyyspuhe ja -työ on pitkään keskittynyt ympäristövastuuseen. On korkea aika nostaa sosiaalinen vastuu ja erityisesti sen perustana oleva ihmisoikeusvastuu näkyvästi vastuullisuustyön agendalle. Koska ihmisten hyvä kohtelu tuottaa vain hyötyjä. Ihmisoikeusvastuuta koskeva sääntely myös vahvistuu.

Yritysvastuu vauhdittamaan KiRa-alaa

Profile picture for user Merja Pentikäinen
Kuvituskuva Yritysvastuu vauhdittamaan kira-alaa
Yritysvastuu on aikamme tärkeimpiä liiketoiminnan ajureita. Vastuullisuutta koskeva sääntely vahvistuu ja sidosryhmien vastuullisuusodotukset kasvavat. On myös alettu nähdä yritysvastuun liiketoimintahyödyt. Kiinteistö- ja rakennusalan (KiRa) havahtuminen vastuullisuuden merkitykseen on merkittävää.