News

Miksi yritysvastuudirektiivi on tärkeä?

Profile picture for user Juho Saloranta

Olet varmasti kuullut EU:n yritysvastuudirektiivistä, joka on viime aikoina ollut esillä mediassa, kun eduskunta ja Eurooppa-neuvosto ovat keskustelleet direktiivin sisällöstä. Vaikka lopullisessa tekstissä on monta poliittista kompromissia, yritysvastuudirektiivi on tuiki tarpeellinen instrumentti yhteisten pelisääntöjen selkeyttämiseksi. Puhutaan ns. "game changerista".

Ulkomaisten metsureiden oikeudet Suomessa: Kohti kestävää ja vastuullista metsäsektoria EU:n yritysvastuulain myötä?

Profile picture for user Juho Saloranta
Metsä kuvituskuva

Ulkomaisen työvoiman osuus metsänhoitotöissä jatkaa kasvuaan, ja ilman sitä osa metsänkasvatukselle kriittisistä toimenpiteistä uhkaa jäädä tekemättä. Kotimaasta työvoimaa raskaalle ja kausiluontoiselle työlle on yhä vaikeampaa löytää.

Miksi vastuullisuusjuristi?

Profile picture for user Juho Saloranta
Vastuullisuusjuristit kuvituskuva

Yritysvastuun “sääntelytsunamin” myötä yritysten tulee integroida juridinen osaaminen osaksi vastuullisuustyön palettia. Yritysvastuun oikeudellistuessa juristien on tultava aktiivisesti mukaan yritysvastuun edistämistyöhön.

Tulosta ihmisoikeusvastuulla

Profile picture for user Merja Pentikäinen
Watching up

Yritysten vastuullisuus- ja kestävyyspuhe ja -työ on pitkään keskittynyt ympäristövastuuseen. On korkea aika nostaa sosiaalinen vastuu ja erityisesti sen perustana oleva ihmisoikeusvastuu näkyvästi vastuullisuustyön agendalle. Koska ihmisten hyvä kohtelu tuottaa vain hyötyjä. Ihmisoikeusvastuuta koskeva sääntely myös vahvistuu.