Vastuullisuutemme

Elämme niin kuin opetamme, eli perustamme omankin toimintamme vastuullisuuteen. Noudatamme lakeja ja toimimme lakivaatimuksia paremmin huomioiden kansainväliset yritysvastuuvaatimukset. Kiinnitämme huomiota vastuullisuuteen omassa toiminnassamme, hankinnoissamme ja asiakassuhteissamme. Teemme yhteistyötä toisten vastuullisuutta arvostavien toimijoiden kanssa. Edistämme omilla palvelutuotteillamme vastuullisuutta.

Opinio Juris Oy on sitoutunut YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen ja raportoi vastuullisuudestaan Global Compactin raportointikriteereiden mukaisesti.

Kuva
Opiniojuris Palvelut

Esimerkkejä sosiaalisen vastuumme toteuttamisesta:

 • Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti.
 • Pienyrittäjinä meille on erityisen tärkeää omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Tätä varmistamme terveillä elämäntavoilla ja liikunnalla. Työelämän ja muun elämän tasapaino on tärkeää.
 • Huolehdimme tietosuoja-asioista.
 • Kohtelemme vastuullisesti ja syrjimättömästi asiakas- ja yhteistyöverkostossamme olevia ihmisiä. Arvostamme moninaisuutta. 

Esimerkkejä ympäristövastuumme toteuttamisesta:

 • Minimoimme ympäristökuormaa tekemällä töitä kotityöpisteissä. Koska emme matkusta toisaalla olevaan toimistoon, pienennämme ympäristöjalanjälkeämme. Kotitoimistoissamme käytetään ympäristöystävällisesti tuotettua sähköä.
 • Minimoimme matkustamista etäpalaveroimalla.
 • Mikäli matkustamme asiakkaan luo, käytämme julkisia liikennevälineitä sen ollessa järkevästi mahdollista.
 • Suosimme kasvisperäistä ruokaa.

Esimerkkejä taloudellisen vastuumme toteuttamisesta:

 • Maksamme säntillisesti veromme.
 • Emme osallistu toimintaan, johon liittyy lahjontaa ja korruptiota. Jos sellaiseen törmäämme, puutumme asiaan.
 • Maksamme alihankkijoillemme reilun korvauksen.

Missiomme, visiomme & arvomme

Missiomme on tukea vastuullisuusjuridiikan osaamisellamme yrityksiä tekemään vastuullista ja kestävää liiketoimintaa. 

Visiomme on olla tekemässä vastuullisesta ja kestävästä liiketoiminnasta uusi “business as usual”. 

Arvomme:

Asiantuntijuus ja kehittyminen: Olemme alamme huippuasiantuntijoita ja kehitämme jatkuvasti osaamistamme, jotta voimme tarjota asiakkaillemme aina parasta ja ajantasaista vastuullisuusjuridiikan asiantuntijuutta. 

Yhteistyö: Vastuullisuus on todellinen joukkuelaji, jossa tarvitaan erilaista osaamista. Teemme yhteistyötä eritaustaisten oman alansa asiantuntijoiden kanssa, jotta voimme tuottaa parhaat tulokset myös asiakkaillemme. 

Luottamus: Olemme luotettava kumppani, joka tuottaa lisäarvoa sekä asiakkaillemme että yhteistyökumppaneillemme. Luottamus ankkuroituu arvoihimme.

Empatia ja oikeudenmukaisuus: Empatia ja oikeudenmukaisuus ovat tärkeitä myös liiketoiminnassa.