Referenssit

Autamme erityisesti yrityksiä hyötymään vastuullisesta liiketoiminnasta. Lisäksi teemme yhteistyötä julkishallinnon toimijoiden ja järjestöjen kanssa vastuullisuuden vauhdittamiseksi.

Esimerkkejä asiakkaistamme

Algol

Sidosryhmäkysely ja olennaisuusanalyysi sekä johtoryhmien työpajat Algolin tytäryhtiöille.

Cloudia

Yritysvastuun maa- ja kumppaniriskianalyysi.

Metsä

Ihmisoikeusvaikutusten ja -riskien arviointi.

Partnerline logo

Yritysvastuun eri osa-alueet kattava vastuullisuuskartoitus ja -ohjelma.

Business Finland logo

Kestävyyttä koskevat tietoiskut Business Finlandin asiantuntijoille.

Finnpartnership logo

Finnpartnershipin tukemien yritysten ihmisoikeussparraus (human rights voucher consultancy).

Ihmisoikeusliitto logo

Asiantuntijana Ihmisoikeusliiton “Älä riko urheilua”-kampanjan infopaketin laatimisessa.

Keskuskauppakamari logo

Keskuskauppakamarin ihmisoikeussitoumuksen laatiminen ja yritysten kouluttaminen “Kilpailuetua ihmisoikeuksista”-koulutuksissa.

Valtioneuvoston kanslia logo

Selvitys globaalin vastuun käsitteestä ja indikaattoreista.

Global Compact Network Finland

Koulutusyhteistyötä verkoston jäsenyrityksille eri vastuullisuusteemoista: Global Compactin 10 periaatetta, tietosuoja, huolellisuusvelvoite ja vastuullisuusraportointi.

Muita asiantuntijaroolejamme

Eduskunta

Opinio Jurisin asiantuntija on ollut useasti kuultavana eduskunnan valiokunnissa erilaisiin lainsäädäntöhankkeisiin liittyvissä teemoissa, mm. työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa EU:n yritysvastuulainsäädännöstä.

EU-parlamentti

Opinio Jurisin edustaja oli asiantuntijana kansainvälisessä tutkimusryhmässä, joka teki EU-parlamentille selvityksen mahdollisuuksista EU:n sääntelyn laatimiseen verkkoympäristössä tapahtuvan kyber-väkivallan estämiseksi.

Ministeriöt

Opinio Jurisin asiantuntija on toiminut sääntelyn asiantuntijana ulkoministeriölle, työ- ja elinkeinoministeriölle ja ympäristöministeriölle. Hän on mm. laatinut ulkoministeriölle yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevan selvityksen. Hän oli kutsuttuna asiantuntijapuheenjohtajana ulkoministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimassa tekstiilialan vastuullisuuden pyöreän pöydän keskustelussa. Hän oli lainsäädäntöasiantuntijana ympäristöministeriölle tehdyssä asukasdemokratiaa koskevassa selvityksessä, jossa käsiteltiin mm. ihmisoikeuksia ja osallisuutta.

Tasavallan presidentti

Opinio Jurisin asiantuntija oli kutsuttuna ihmisoikeusasiantuntijana tasavallan presidentti Tarja Haloselle tämän ollessa YK:n pääsihteerin nimittämän kestävän kehityksen korkean tason paneelin toinen puheenjohtaja.

Kansainväliset järjestöt 

Opinio Jurisin asiantuntija on toiminut kansainvälisen oikeuden ja erityisesti ihmisoikeuksien asiantuntijana YK:lle, OECD:lle, Euroopan neuvostolle ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle (Etyj).