Merja Pentikäisen julkaisuja

 

Vastuullisuuteen liittyviä julkaisuja

Silvola, Kuisma, Liappis & Pentikäinen: Globaali vastuu: Käsite ja indikaattorit Suomen kestävän kehityksen edistämiseksi. Valtioneuvoston kanslian tilaama selvitys Suomen verrokkimaissa käytössä olevista ja kansainvälisissä järjestöissä kehitetyistä globaalin vastuun indikaattoreista, 22.4.2021 (pdf-dokumentti)

“Yritysvastuu on vastuuta ihmisistä”, Defensor Legis N:o 4/2019, 568-578.

Pentikäinen & Liappis: Keskuskauppakamarin Ihmisoikeussitoumus – turvallinen, syrjimätön ja vastuullinen organisaatio. Taustoitus & hakuopas. Keskuskauppakamari 2020.

Liappis, Pentikäinen & Vanhala: Menesty yritysvastuulla – käsikirja kokonaisuuteen, Edita 2019. 

Yritys menestyy arvostamalla ihmisiä – ihmisoikeudet yritysvastuu ytimessä, pdf-julkaisu 2018, laadittu Koneen Säätiön tuella. (Linkki julkaisuun löytyy tämän sivuston Tietopankista)

Changing International ‘Subjectivity’ and Rights and Obligations under International Law – Status of Corporations”, Utrecht Law Review, Vol. 8, Issue 1, January 2012, 145-154 

Länsineva & Pentikäinen: Ihmisoikeudet, perusoikeudet ja vastuullinen yritystoiminta. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan pääsykoekirja 3/2011, Turun yliopisto 2011. 

”Kenelle vastuu ihmisoikeuksista kuuluu?”-kainalojuttu julkaisussa Vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä maailmassa. Joutsenvirta, Halme, Jalas & Mäkinen (toim.), Gaudeamus 2011, s. 148-149.

Yritystoiminta ja ihmisoikeudet, Publications of the Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights, University of Helsinki, the Erik Castrén Research Reports 26/2009, Helsinki 2009. 

 

Ihmisoikeuksiin liittyviä julkaisuja (esimerkkejä)

”Vakava ihmisoikeusongelma valokeilaan”, #MeToo-vallankumous – miten hiljaisuus rikottiin? Lindén & työryhmä, Like 2018, s. 129–147.

“Vähemmistöjen ihmisoikeudet”, Ihmisoikeuksien käsikirja. Koivurova & Pirjatanniemi (toim.), Tietosanoma 2013, s. 222–245.

“Kansainväliset ihmisoikeudet”, Tasa-arvo toisin nähtynä. Oikeuden ja politiikan näkökulmia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Kantola, Nousiainen & Saari (toim.), Gaudeamus Helsinki University Press 2012, s. 99–123.

“Ihmisoikeudet – kehityksestä, merkityksestä ja haasteista; ihmisoikeuskulttuurin ohuudesta Suomessa”,Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 50 vuotta. Hyttinen & Weckström (toim.), Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Juhlajulkaisut N:o 22, Turun yliopisto, 2011, s. 497–516.

Creating an Integrated Society and Recognising Differences: The Role and Limits of Human Rights, with Special Reference to Europe, Acta Universitatis Lapponiensis 140, Lapland University Press, Lapin yliopistokustannus 2008. (Väitöskirja)

“Equality and Non-Discrimination – the Cornerstone of International Human Rights Law”, Mainstreaming Equality and Non-discrimination in Theory and Practice. Experiences from the Join in Project. Artemjeff & Henriksson (eds.), Cosmoprint 2006, s. 68–84.

“Ihmisoikeudet, tasa-arvo ja “oikeus” olla erilainen”, Oikeus 3/2006, s. 425–431.

“Ihmiskauppaa, naiskauppaa ja lapsikauppaa – nykyajan orjakauppaa Euroopassa”, Lapsi ja perhe Euroopan unionissa. Kallio & Ojala (toim.), Lastensuojelun keskusliitto, Gummerus Kirjapaino 2006, s. 65–85.

“International Human Rights and the Protection and Promotion of Minority and Indigenous Cultures”, Arctic Governance. Koivurova & Joona (eds.), Juridica Lapponica No. 29, 2004, s. 150–180.

“Tasa-arvoperiaate ihmisoikeusperiaatteena. Kansainväliset ihmisoikeudet ja naiset – näkymättömästä näkyvämmäksi”, Tasa-arvopolitiikan haasteet. Holli, Saarikoski & Sana (toim.), Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, STM, WSOY 2002, s. 70–98.

Nousiainen & Pentikäinen: “Suomen ihmisoikeusvelvoitteet ja syrjinnän poistaminen”, Naisten ihmisoikeuksien käsikirja. Herrlin (toim.), Lakimiesliiton kustannus 1998, s. 57–88.

“Uskonto, etnisyys ja poliittiset konfliktit”, Uskonto ja ihmisoikeudet. Pirjola & Pulkkinen (toim.), SR-kustannus 1998, s. 89–107.

Ihmisoikeudet – sata kansainvälistä asiakirjaa ‑käsikirja, Ihmisoikeusliitto 1994. Merja oli toimitusryhmän jäsen ja toisen, vuonna 1995 ilmestyneen painoksen toimittaja.

Human Rights Commitments within the CSCE Process: Nature, Contents and Application in Finland, ulkoministeriön yhteydessä toimivan kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan julkaisu n:o 3. Ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1992, toinen uudistettu painos vuonna 1994.