Miksi vastuullisuusjuristi?

Profile picture for user Juho Saloranta
Vastuullisuusjuristit kuvituskuva

Yritysvastuun “sääntelytsunamin” myötä yritysten tulee integroida juridinen osaaminen osaksi vastuullisuustyön palettia. Yritysvastuun oikeudellistuessa juristien on tultava aktiivisesti mukaan yritysvastuun edistämistyöhön.

Oikeudellistuminen ja "sääntelytsunami" leimaavat tällä hetkellä näkyvästi yritysvastuun kehittymistä. Tsunami lähtee vedenalaisista maanjäristyksistä.  “Järistyksiä” ovat ennen kaikkea globaalit haasteemme ja rakenteelliset ongelmamme, joihin yritykset toiminnallaan ovat osaltaan olleet myötävaikuttamassa. Tähän asti yritykset ovat voineet toimia pitkälti kantamatta vastuuta liiketoimintansa negatiivisista vaikutuksista, jotka ovat muun muassa kiihdyttäneet ilmastonmuutosta ja lajikatoa sekä tarkoittaneet ihmisoikeuksien polkemista. Globalisaation myötä vastuuta on ulkoistettu arvoketjuihin, mikä osaltaan on lisännyt asian kompleksisuutta. 
 

Sääntelyhaasteita horisontissa

Tsunami sopii hyvin kuvaamaan myös tämänhetkistä yritysvastuusääntelyn poikkeuksellisen nopeaa vahvistumista. “Sääntelytsunamin” myötä yritysvastuu tarkoittaa yritysten vastuuttamista yhä konkreettisemmin niiden toiminnan negatiivisista vaikutuksista. Tämä tsunami järisyttää jopa perinteisiä oikeustieteen oppiainerajoja niin, että yritysvastuuoikeudesta on muodostumassa uusi oikeustieteen oppiaineensa. Jos asioita ei systematisoida, ei myöskään nähdä, mikä sääntelyssä on olennaista. Tämä oikeudellinen systematisointi on tärkeää ja yritysvastuusääntelyn myötä vastuullisuus onkin noussut myös juristien työpöydille. 

Erityisesti akronyymit CSRD, ESRS, UNGP, CS3D ja HR(E)DD ovat alkaneet vilistä keskusteluissa. Kestävyysraportoinnin linkit huolellisuusvelvoitteeseen ja taksonomiasääntelyn sosiaalisiin vähimmäiskriteereihin puhuttavat. Mikä tässä on kuitenkin oleellista? Minkälaisia reflektioita yrityksiltä odotetaan? Mikä riittää, jotta voidaan olla vastuullisia? Reaktiivisten tick-the-box -tyyppisten toimenpiteiden sijaan, yritysten tulisi nähdä sääntelyn iso kuva liiketoimintansa kannalta.

Sääntelyllä on jatkossa tärkeä rooli uudenlaisten vastuiden määrittämisessä. Erityisesti EU:n sääntelyn myötä vahvistuva kansallinen lainsäädäntö on tällä hetkellä isoin vastuullisuusmuutoksen ajuri. ”Sääntelytsunami” tarkoittaa historiallista murrosta ja muutosta, jossa asetetaan uudet raamit sekä määritetään teemat ja vaatimukset, jotka yritysten on huomioitava. On ilmiselvää, että kestävä liiketoiminta on lähitulevaisuuden normi ja kannattavan liiketoiminnan edellytys. Vastuullisuus on välttämätöntä kaikille yrityksille, jotka haluavat menestyä pitkällä tähtäimellä. Vastuullinen liiketoiminta on tutkitusti kannattavaa liiketoimintaa.
 

Mukanasi vastuullisuuden vallankumouksessa

Olemme molemmat käsitelleet yritysvastuun “sääntelytsunamin” “järistyksiä” sekä akateemisissa tutkimuksissamme että käytännön työssämme sparratessamme yrityksiä yritysvastuukysymyksissä. Olemme vastanneet “sääntelytsunamin” luomaan sääntely-ympäristön selkiyttämistarpeeseen yhdistämällä asiantuntemuksemme Opinio Jurisin sateenvarjon alle. Koska työmme fokusoituu vastuullisuusjuridiikkaan, olemme ottaneet käyttöön vastuullisuusjuristit-käsitteen kuvaamaan itseämme. Samalla voimme kutsua Opinio Jurisia Suomen ensimmäiseksi vastuullisuussääntelyyn erikoistuneeksi lakitoimistoksi. 

Opinio Juris ei ole kuitenkaan perinteinen lakitoimisto ja juridinen neuvonantaja. Juridiikan luonteeseen kuuluu tietynlainen vallitsevan tilanteen säilyttäminen, ja juristeja ei yleensä mielletä muutosten eteenpäinviejiksi. Tässä poikkeamme valtavirrasta, sillä olemme sitoutuneita muutokseen. Opinio Juris on kumppani, joka jakaa asiakkaidensa kiinnostuksen ja intohimon vastuullisuutta kohtaan. Missiomme on tukea vastuullisuusjuridiikan osaamisellamme yrityksiä tekemään vastuullista ja kestävää liiketoimintaa. Visiomme on olla tekemässä vastuullisesta ja kestävästä liiketoiminnasta uusi “business as usual”, jota kohti yritysvastuusääntelyn valtavirtaistuminen meitä vie. 

Juristeja ei yleensä mielletä muutosten eteenpäinviejiksi. Tässä poikkeamme valtavirrasta, sillä olemme sitoutuneita muutokseen.

Kun ympäristömme ja yhteiskuntamme haasteet muuttuvat, on juridiikan ja juristienkin reflektoitava ja muututtava. Juridiikka ei saa olla kestävyysmuutoksen este. Haluamme olla eturintamassa mukana välttämättömässä muutoksessa, rakentamassa siltoja ja tekemässä vastuullisuuden vallankumousta proaktiivisesti. Haluamme auttaa yrityksiä tekemään oikein, ei vain siksi, että se on pakollista, vaan siksi, että se on vastuullista ja kestävää.

Jos yrityksesi kaipaa tukea yritysvastuun sääntelyviidakossa navigoimisessa ja sen reflektoinnissa oman liiketoiminnan kannalta sekä yritysvastuun valjastamisessa kilpailueduksi ja liiketoimintamahdollisuudeksi, laita vastuullisuusjuristeille viestiä. Vastuullisuusjuristeina voimme tarjota asiakkaillemme sääntelyvaatimuksiin ankkuroituvaa neuvontaa, joka perustuu syvään asiantuntemukseen ja ymmärrykseen siitä, miten moninainen yritysvastuusääntely vaikuttaa liiketoimintaan. Näin autamme asiakastamme näkemään metsän puilta ja keskittymään olennaiseen.
 

Syysterveisin,
Juho & Merja
Opinio Juris - vastuullisuusjuristit