Sosiaalinen vastuu

Moninaisuustyö ankkuroitava lakeihin

Profile picture for user Merja Pentikäinen
Kuvituskuva kädet yhdessä

Moninaisuus on noussut näkyväksi teemaksi yritysten ja organisaatioiden sosiaalisessa vastuussa. Diversity, equity & inclusion -sanoista tulevasta DEI-lyhenteestä on tullut laajasti käytetty käsite. Uskottava moninaisuustyö on ankkuroitava lainsäädännön vaatimuksiin. 

Yritysvastuu vauhdittamaan KiRa-alaa

Profile picture for user Merja Pentikäinen
Kuvituskuva Yritysvastuu vauhdittamaan kira-alaa
Yritysvastuu on aikamme tärkeimpiä liiketoiminnan ajureita. Vastuullisuutta koskeva sääntely vahvistuu ja sidosryhmien vastuullisuusodotukset kasvavat. On myös alettu nähdä yritysvastuun liiketoimintahyödyt. Kiinteistö- ja rakennusalan (KiRa) havahtuminen vastuullisuuden merkitykseen on merkittävää.